KAMPAANIA: VÕIDA ABB ELEKTRIAUTO LAADIJA!

30.06.2023 21:00

KAMPAANIA ON LÕPPENUD! Osta vähemalt 300€ eest ABB tooteid ja võida elektriauto laadija!

Osta perioodil 1.07.2023 - 31.08.2023 Onninenist ABB tooteid ja osaled auhinnaloosis, kus auhinnaks on elektriauto laadija Terra AC!

pilt: ABB Terra AC laadija

Terra AC on parim kodulaadija, pakkudes erakordselt kvaliteetset laadimislahendust, olles samal ajal kulutõhusa lahendusega. Terra AC pakub kohandatud ja intelligentset laadimislahendust igale ettevõttele, kodule või asukohale. Laadija toob kokku ABB tehnoloogiajuhtimise ja innovatsiooni, mis on kestnud üle 130 aasta. ABB on pühendunud jätkusuutliku tuleviku loomisele, arendades elektriliiklust.

KUIDAS LOOSIMISES OSALEDA?

Loosimises osalemiseks osta lihtsalt kampaaniaperioodil 300€ eest (km-ta) Onninenist ükskõik milliseid ABB tooteid ja osaledki automaatselt loosimises!

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

VÕITJA

ELEKTRO-SISTEM AS

ABB tootevalik

Lülitid ja pistikupesad

Moodulkilbid

ABB tootevalik

Kampaania tingimused

1.07.2023.-31.08.2023 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „OSTA ABB TOOTEID JA VÕIDA ELEKTRIAUTO LAADIJA“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 01.07.2023 – 31.08.2023 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad kõik AS Onninen valiks olevad ABB tooted (edaspidi Kampaaniatooted).

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Korraldajalt vähemalt 300€ eest (käibemaksu arvestamata) Kampaaniatooteid.

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA LOOSIMINE
3.1 Kampaanias loositakse välja 1 peaauhind ABB elektriauto laadija Terra AC (tootekood CJH903).

3.2 Peaauhinna loosimine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale Kampaania perioodi lõppu. Peaauhind loositakse välja kogu Kampaania perioodi ajal Kampaaniatooteid kumulatiivselt vähemalt 300€ eest (km-ta) ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel nõnda, et igal Osalejal on loosimises 1 hääl.
3.3 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitjate nimed avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitjad ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "ABB loosikampaania 2023" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

ABB tootevalik