Innovative Water Systems septikud

09.05.2023 21:00

STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust. Kaubamärk STRONG tähendab nõuetele vastavat ja kauakestvat toodet.

pilt: IWS Septik

pilt: IWS maanduimsleht 1

PE materjal on 100% taaskasutatav

Plastjäätmete taaskasutusel purustatakse ja granuleeritakse plast ning sellest toodetakse uusi plasttooteid. Plasti taaskasutamisega on võimalik säästa 88% energiat võrreldes sellega, kui valmistada materjali algsest toormest.

Talub põhjamaist kliimat

PE STRONG torud, milledest valmistatakse toodete korpused on sertifitseeritud vastavalt Põhjamaade standardile INSTA SBC EN 13476 ja märgistatud Nordic Poly Mark tähisega.Torudele teeme standardis ette nähtud külmakatsed ja torule lisatakse vastav märgis. See annab loa toote paigaldamiseks kuni – 10 °C korral.

Ohutu hooldada

Pumpla, mahuti ja kaevu ohutu hooldamise aluseks tugev ja vastupidav korpus. Korpuse valiku tegemiseks kasutakse rahvusvaheliselt tunnustatud staatiliste arvutuste tarkvarasid: SOLIDWORKS Simulation, IngSofti EasyPipe ja EasySchacht

Vastupidav mehaanilistele vigastustele

PE materjal on väga hea kulumiskindlusega ja elastne materjal. Strong torud on sertifitseeritud vastavalt Põhjamaade standardile INSTA SBC EN 13476 ja märgistatud Nordic Poly Mark tähisega. Torudele teeme standardis ettenähtud löögi- ja ringjäikuse katsed.

PE materjali garanteeritud eluiga on 50 aastat

Normaalsetes kasutustingimustes on PE materjal keemiliselt inertne ehk PE materjalist valmistatud tooted ei mädane, roosteta ega söövitu maa sees toimuvate keemiliste või elektriliste reaktsioonide tagajärjel. Kogemus on näidanud, et õigesti valitud toormaterjali korral toodete eluiga üle 50 aasta.

pilt: IWS maandumisleht 2

Septikud