Tootevaldkond
Kuvari diagonaal
WiFi-ga ühilduv
Mini SD-kaardi pilu
Mikro SD-kaardi pilu
Temperatuuri mõõtepiirkond
SD-kaardi pilu
Mõõtmise suhteline täpsus
Akutoitega
Bluetooth-liides
Termokujutis
1 toodet