Kuidas sai alguse Onnineni ajakiri?

10.01.2023 21:00
Aastakümnete eest oli Onninen Eestis ehitustehnoloogilist äri alustades suure dilemma ees — kuidas reklaamida kvaliteetset toru, juhet, keerulist seadet või tööriistu ja -riietust nii, et kõnetada õiget sihtgruppi. Jämedad kaablid ja õlised torud ei sobinud üldhuvi ajakirjadesse, lehtedesse ega muudesse traditsioonilistesse meediakanalitesse.

Me pidime jõudma inimesteni, kes on oma ala profid, huvituvad tõsiselt ehitusest, energeetikast, tehnika arengust ja langetavad otsuseid, mida ja kuidas objektil teha. Jõudsime mõtteni, et kui vajalikku meediakanalit turul pole, siis tuleb see ise valmis teha. Alustasime päris lihtsakoeliselt kahe kokkupandud A4 paberiga, kus olid toodete pildid ja üleskutse tulla soodsalt ostma. Üsna pea jõudsime selleni, et tuleb hakata tegema ka laiemaid lugusid, mis käsitlevad ühiskondlikke arenguid ja tehnikaalase huviga inimestele olulisi trende. Saime aru, et paljad tootekirjeldused ei köidaks piisavalt inimesi. Tuli leida kombinatsioon pisut laiema huvi ja erialase suunitluse vahel. Ajakirja üldist stiili kujundasime selle järgi, et oleks ka tavainimesele loetav, mitte ainult spetsiifilise teema fanaatikule. Ka algne väljakutse, kuidas jõuda õigete inimesteni, leidis üsna pea lahenduse.

Onninen ajakirjad 2

Miks Onnineni ajakiri on tõhusaim viis jõuda ehitus- ja energeetikavaldkonna otsustajateni

Mitmekümne aasta jooksul on Onninen Eestis kogunud muljetavaldava andmebaasi ehitus- ja energeetikavaldkonnas tegutsevatest firmadest, sel alal haridust pakkuvatest asutustest ning potentsiaalsetest tellijatest. Oleme hoolikalt välja valinud kõige suurema potentsiaaliga 17 tuhat aadressi, kuhu saadame neli korda aastas asjalikku infot ehituse ja energeetika trendidest, neid mõjutavatest ühiskondlikest muutustest ning valitud tootelahendustest.

Eestis pole võrreldava levikuga paremat ehituse ja energeetika lahendustele spetsialiseerunud kanalit.

Eestis pole võrreldava levikuga paremat ehituse ja energeetika lahendustele spetsialiseerunud kanalit. Me teame ja tunneme kõiki, kes meilt midagi ostavad. Lisaks neile oleme leidnud valdkonnas olulisi partnereid projekteerijate, suurte kinnistuomanike ja tööstusettevõtete seast. Neis firmades töötavad inimesed, kes kavandavad renoveerimisi ja ehitamist ning oskavad õige info valguses langetada õigeid otsuseid. Oleme suunanud oma tähelepanu ka tulevastele tippspetsialistidele, kes omandavad haridust Tallinna Tehnikaülikoolis ja muudes spetsialiseerunud õppeasutustes.

Onnineni ajakiri

• Ehitusele ja energeetikale spetsialiseerunud
• Aktuaalsed teemakäsitlused nii tavainimesele kui ka valdkonna eksperdile
• Asjatundjate platvorm ja kompetentsikeskus
• Ilmub 4 korda aastas
• Jõuab üle 17 000 oma valdkonna spetsialistini

Tänaseks on Onnineni ajakirjast kujunenud asjatundjate platvorm ja kompetentsikeskus. Siin võtavad sõna pädevad kõneisikud, selle lugeja teab, kuidas ühiskond tema valdkonnas toimib ja kuhu areneb. Oleme selleks kogunud parima Eestis saadaoleva kompetentsi ning kaasanud ka olulisi otsustajaid, kelle sõna maksab.

Olgu see näiteks uusim ventilatsiooniagregaat, kümme head nõuannet sauna ehitamiseks, sobiv kindlustustoode ja miks mitte profisõiduki terviklahendus automüüjalt ‒ Onnineni ajakirja lugejate õige sihtgrupp leiab selle info ja meil on hea meel seda võimalust oma koostööpartneritega jagada.