KAMPAANIA: VALGUSTIVAHETUSAEG (kevad)

KAMPAANIA ON LÕPPENUD!

Võitja: E-Service AS

Osta vähemalt 150€ eest "Valgustivahetusaeg" kampaaniatooteid ja osale loosimises!

Osta perioodil 1.03.2023 - 31.05.2023 Onninenist kampaanias "Valgustivahetusaeg" olevaid tooteid ja osaled auhinnaloosis, kus peaauhinnaks on Milwaukee M18™ POWERPACK tööriistakomplekt!

pilt: Valgustivahetusaeg kampaaniaauhind

KUIDAS LOOSIMISES OSALEDA?

Loosimises osalemiseks osta lihtsalt kampaanias "Valgustivahetusaeg" olevaid tooteid kampaaniaperioodil kokku vähemalt 150€ (km-ta) eest ja osaledki automaatselt loosimises!

Kampaaniatingimused.

MIKS VAHETADA VALGUSTIT VÕI VALGUSTI PIRNI?

  1. jaanuaril 2013 hakkas kehtima uus Euroopa Liidu direktiiv RoHS 2 (inglise keeles Restriction of Hazardous Substances Directive), mis piirab Euroopa Liidu siseselt ohtlike ainete kasutamist, muuhulgas elavhõbeda kasutamist valgustites.

Sellest tulenevalt keelatakse alates 25. veebruarist 2023 kõikide CFLni (ehk kompaktlampide) ja alates 25. augustist 2023 kõikide T5 ja T8 luminofloorpirnide turule toomine Euroopa Liidu siseselt. See tähendab, et uusi vastavat tüüpi lampe ja lambipirne ei lisandu kohalikule turule ning vastavalt varude vähenemisele kaovad nad müügilt.

Valmistu selleks juba praegu ning vaheta vastavad lambid leedlampide vastu!

Kampaaniatooted: leedtorud

Allvalgustid

Tööstusvalgustid

Tööstusvalgustid high bay

1.03.2023.-31.05.2023 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „Valgustivahetusaeg“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 1.03-31.05.2023 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad tooted/tootekoodid (edaspidi Kampaaniatooted): COO008, COO010, COO012, COQ749, COQ830, COQ828, COV730, COQ814, COQ808, CNM423, CNM421, CNM419, CNM415, CNM417, CMR519, CMR520, CMR521, CMP643, CMP641, CGH997, CGH995, CGI000, CPO366, CPS261, CPS262, CPO365.

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Korraldajalt vähemalt 150€ eest (käibemaksu arvestamata) Kampaaniatooteid.

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA LOOSIMINE
3.1 Kampaanias loositakse välja 1 peaauhind (MILWAUKEE M18™ POWERPACK komplekt M18 FPP8B-553P).

3.2 Peaauhinna loosimine toimub hiljemalt 1 kalendrikuu jooksul peale Kampaania perioodi lõppu. Peaauhind loositakse välja kogu Kampaania perioodi ajal Kampaaniatooteid kumulatiivselt vähemalt 150€ eest (km-ta) ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel nõnda, et igal Osalejal on loosimises 1 hääl.

3.3 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitjate nimed avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitjad ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Valgustivahetusaeg kampaania" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.