KAMPAANIA ON TÜHISTATUD: Osta Heatpex tooteid ja võida väärtuslikke auhindu!

KAMPAANIA ON TÜHISTATUD!

9.11.2023 Anname teada, et Heatpex loosikampaania on tehniliste tõrgete tõttu tühistatud!

Vabandame!

Ventilatsiooniseadmed Heatpex Aria Vitale

Kampaania tingimused

20.09.2023.-20.11.2023 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „OSTA HEATPEX ARIA TOOTEID JA VÕID VÕITA VÄÄRTUSLIKKE AUHINDU“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 20.09.2023 – 20.11.2023 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad kõik AS Onninen valikus olevad Heatpex tooted (edaspidi Kampaaniatooted).

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Korraldajalt vähemalt 1 Heatpex Aria Vitale ventilatsiooniseade (seadmete nimekiri). See annab loosis 1 hääle. Iga järgneva 200€ (km-ta) eest ükskõik milliseid Heatpex tooteid (edaspidi Kampaaniatooteid) ostes saab 1 lisahääle loosimises (toodete nimekiri).

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA LOOSIMINE
3.1 Kampaanias loositakse välja seljakotid Voyager II ja juhtmevabad kõrvaklapid Creative Outliner Pro.

3.2 Auhindade loosimine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale Kampaania perioodi lõppu. Auhinnad loositakse välja kogu Kampaania perioodi ajal vastavalt punktis 2.4 välja toodud tingimustele Kampaaniatooteid ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel.

3.3 Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitjate nimed avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Heatpex loosikampaania 2023" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.