Visioon, missioon ja väärtused

14.06.2020 21:00

Visioon

Meie visiooniks on olla eelistatuim koostööpartner nii meie klientide kui ka tarnijate jaoks.

Missioon

Meie missiooniks on tehniliste toodete ja teenuste pakkumine oma klientide äritegevuse täiustamiseks. Meie tarnijad on ühtaegu meie kliendid: me anname nende käsutusse tarnekanali, mis avab tõhusa juurdepääsu turule.

Väärtused

Meie väärtused moodustavad kogu Onnineni tegevuse aluse.

  • Koostööle on iseloomulik kliendi seisukohtade arvessevõtmine. Me teeme oma klientidega koostööd: lubame vaid seda, mida täita suudame – ja täidame antud lubadused. Igaüks vastutab oma tegude eest ja saab osa teiste edust.

  • Inimeste väärtustamine põhineb avatusel uutele ideedele ja erinevustega leppimises. Onnineni jaoks tähendavad erinevused uusi võimalusi.

  • Ajaga paremini kui enne kaasaskäimine. Me üritame tulevikku teed näidata ja oleme valmis uute lahenduste juurutamiseks. Me mõistame, et igaühe teadmised ja oskused vajavad pidevat aktiivset arendamist.