ABB UK600 moodulkilbid - nutikam koht installatsiooniideedele

31.08.2021 21:00
Peale toote kvaliteedi on paigaldajatele igapäevatöös oluline moodulkilpide paindlikkus.

UK600 nutikas ruumikasutus ja palju üksikasjalikke lahendusi tagavad lihtsa, ohutu ning paindliku paigalduse, mis aitab kokku hoida kuni 10% aega. Eri suurused ja seadistusvõimalused koos nutika ühendusega võimaldavad saadaolevat ruumi kohandada igasuguste nõuete järgi. Nii saab paigaldaja tänu UK600-le rahuldada klientide kõik vajadused ja soovid.

ABB UK600 moodulkilbi kampaania

Hetkel on käimas ABB kampaania, kus on võimalik võita 400€ (2 tk) väärtuses kinkekaarti Laitse Rallyparki kui osatd Onnineni e-poest vähemalt ühe UK600 moodulkilbi. Esimesed 30 veebist ostjat saavad akuga taskulambi kingituseks. Kampaania kestab kuni 30.11.2021

„Kolm varianti, viis suurust, lõputult võimalusi“

Moodulkilp

 • Kuni 200% rohkem ruumi kaabelduse jaoks
 • Saadaval kuni 5 reaga
 • Kaablisisend lisaks külg- või tagaseinast
 • Uks võimalik lukustada võtmega lukuga
 • Ühetasane ukseraam, saab sobitada eri pindadega
 • Uks ja raam saadaval eri kujundusvalikutes
 • Horisontaal- ja vertikaalühenduse

Meediakilp

 • 6–12 moodulised mooduliavakatted
 • Eemaldatav augustatud metallist montaažiplaat
 • Kolmene pistikupesa, pööratavad kuni 120°
 • Kummist seadmehoidja, saab lihtsalt, kinnitada nõrkvooluseadmeid
 • Metallraamiga plastist WiFi-uksed, avadega
 • Ventilatsiooniavadega uksed

Kombineeritud kilbid

 • Kombinatsioon 2/3-realisest moodulkilbist ja täiendavast nõrkvoolumoodulist
 • Vaheseinad eri pingete eraldamiseks
 • Pistikupesad võivad olla vaheseina külge kinnitatud
 • Eemaldatav augustatud metallist montaažiplaat

2021-sisupilt-UK600-1

Vaata ka videot

1.ÜLDIST
1.1 Tarbijamängu korraldaja on Onninen AS ja ABB AS.
1.2 Tarbijamäng on suunatud kõigile Onninen AS klientidele.
1.3 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 01.09 – 30.11.2021.

2.AUHINNAD
2.1 Tarbijamängus on võimalik võita 400€ (2 tk) väärtuses kinkekaarti Laitse Rallyparki. Esimesed 30 veebist ostjat saavad akuga taskulambi kingituseks.

3.TARBIJAMÄNGUS OSALEMINE
3.1 Tarbijamängus osalemiseks peab tarbija punktis 1.3 nimetatud Tarbijamängu perioodil ostma Onninen AS-st e-poest vähemalt ühe ABB UK600 moodulkilbi.
3.2 Olles teostanud Onnineni veebipoes ABB UK600 kilbi ostu, osaleb tarbija automaatselt loosis.
3.3 Tarbija isikuandmeid ei kasutata muul viisil kui võitjate teavitamise ja auhinna üleandmise eesmärgil.

4.LOOSIMINE JA AUHINDADE KÄTTESAAMINE
4.1 Punktis 2.1 nimetatud auhindade loosimine toimub 10. detsembril 2021 kell 12.00.
4.3 Võitjatega võetakse loosimise päeval ühendust ja nendega kooskõlastatakse võidu kättesaamise aeg ja koht.
4.4 Auhinna üleandmisel on korraldajal õigus kontrollida võitja isikusamasust.
4.5 Kui võitja ei ole loosimisele järgnenud 3 päeva jooksul olnud kättesaadav telefoni/e-posti teel ja/või on ebaõnnestunud temaga kokku leppida auhinna üleandmise koha ja aja suhtes ja/või kui võitja ei saabu kokkulepitud kohta õigel ajal auhinda vastu võtma või ilmnevad mõned teised võitjaga seotud asjaolud, mis segavad auhinna vastuvõtmist, kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal on õigus kasutada auhinda oma äranägemise järgi.
4.7 Korraldaja ei vastuta selle eest, kui õigust auhinna kättesaamisele ei kasutata osaleja isiklikel põhjustel ja käesolevate reeglite või auhinna üleandmise korra rikkumise tõttu. Sellisel juhul ei korvata mitte mingit osaleja kantud kahju ja saamatajäänud auhind või selle rahaline väärtus ei kuulu kompenseerimisele.

5.KAEBUSED
5.1 Kõik käesoleva Tarbijamänguga seotud kaebused tuleb esitada kirjalikult. Kaebus koos seda põhjendatavate tõenditega tuleb esitada korraldajale hiljemalt 20.12.2021. Tarbijamängu korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab kaebusele 30 päeva jooksul.

6.LÕPPSÄTTED
6.1 Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu.
6.2 Korraldaja ei vastuta osaleja andmete kättesaamise, saatmise, kaotamise, hilinemise ja teiste tehniliste ebakõlade eest, mille eest korraldaja pole vastutav ja mida ta ei saa kontrollida.
6.3 Korraldaja ei vastuta teenuste tehniliste rikete eest, süsteemi või tarkvara rikete, viivituste ning teiste sarnaste häirete eest, mis piiravad mängus osalemise võimalusi või Tarbijamängu veebisaidi kasutamist.
6.4 Tarbijamängu kõik tingimused ja reeglid on veebilehel …

Lisainformatsiooni saamiseks saatke e-kiri aadressil: infoestonia@onninen.com

Kampaanias osalevad tooted