Kasutus- ja tarnetingimused

11.06.2020 21:00

EES-jäätmed

  • Vastavalt Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määrusele nr 57 on tootja kohustatud, koostöös turustajatega, teavitama tarbijaid turustajate müügikohtade kaudu müügikohale lähimatest EES-jäätmete tagastamiskohtadest.

Patareide, akude ja lampide tagastus

  • Patarei ja aku turustaja on kohustatud oma müügikohas tasuta tagasi võtma turustatava patarei või akuga sama liiki patareist või akust tekkinud jäätmed, sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku või mitte.

  • Mootorsõiduki patarei või aku turustaja ei pea patareid või akut vastu võtma, mis on oluliselt saastunud või lekib. Turustaja võib saastunud patarei või aku valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta.

  • Turustajal on õigus nõuda tootjalt, et see varustaks teda patarei- ja akujäätmete vastuvõtuks vajaliku kogumismahutiga.

  • Väikesed erikujulised päevavalguslambid, kompaktsed päevavalguslambid, madalrõhulahenduslambid, LED lambid, kõrgrõhulahenduslambid ja säästulambid; päevavalguslambid (luminofoortorud, LED torud), mis on pikemad kui 25cm, palume viia lähimasse vastuvõtupunkti! Info leiate SIIT