Karjäär ja värbamine

14.06.2020 21:00
Meie sihiks on, et Onnineni peetaks atraktiivseks töökohaks, kus kasutatakse kogu personali oskusi, et tugevdada meie konkurentsivõimet.

Kõik Onnineni töötajad peaksid teadma oma tööülesandeid, personaalseid eesmärke ja seda, millist pädevust tööülesannete täitmine praegu ja tulevikus nõuab. Edukalt täidetud tööülesanded nõuavad piisavalt baasteadmisi, ametialast juhendamist, selgeid eesmärke, hästi defineeritud ametikirjeldust ja pidevat tagasisidet edu kohta.

Kõik Onnineni töötajad peavad oma oskusi säilitama ja täiustama. Kogu organisatsiooni teadmiste ja oskuste kasutamine, eriti meie ärikogemuse kasutamisega kombineerituna, paneb aluse meie edule ja tagab konkurentsivõime. Lisaks professionaalsetele oskustele rõhutab meie järjest kasvav rahvusvaheline koostöö keeleoskuse, projektikogemuse ja suhtlemisoskuse tähtsust.