Väärtushinnangud

14.06.2020 21:00

Väärtused juhivad meid ja annavad suuna meie käitumisele.

Tahame olla edukad. Kasumlikud tehingud on parim viis tagamaks ettevõtte töötajatele atraktiivne töökeskkond ja kindlustamaks tulem, mida ettevõtte omanikud ootavad. Me tõstame oma äritegevuses esile ausameelsust ja läbipaistvust.

Eesmärgiks on kohelda nii oma ettevõttesiseseid partnereid kui kliente, tarnijaid ja teisi partnereid meie väärtuste vaimus, austades inimesi ja mitte kedagi neist diskrimineerides. Edukas olemiseks peame suutma oma klientide ja tarnijate äritegevust prognoosida ja sellele kaasa aidata paremini kui teised. Meie partnerid peavad tundma, et Onninen pakub neile parimat võimalikku teenust. Teine nõue edu saavutamiseks on see, et me pidevalt täiustaksime oma tegevust ja suurendaksime nii oma teadmisi kui kompetentsust. Minimaalselt peame me püsima nüüdisaegsel tasemel ja eelistatavalt alati oma konkurentidest ees olema.

Me soovime oma personali eest hästi hoolitseda. Kõigil Onnineni töötajatel on õigus osaleda ettevõtte pidevas täiustamises ja ettevõttesisestes aruteludes. Kõiki julgustatakse esitama küsimusi tööga seotud teemade kohta ja tegema ettepanekuid, kuidas asju varasemast paremini teha. Juhtimine ja juhatamine mängivad meie kasvus ja arengus võtmerolli. Me suudame oma eesmärgid saavutada ainult alljuhtide hea töö kaudu. See on ka personali heaolu ja pühendumuse aluseks. Meie edu tõestab, et liigume mööda õiget rada. Oleme üksteiselt õppinud ja paljud allüksused on teistele juurutamiseks ja kohandamiseks pakkunud välja arvukalt suurepäraseid tegutsemistavasid. Me peame jätkama sellise koostöömeetodi
tugevdamist, et suuta asju tulevikus veelgi paremini teha.