Onnineni veebisaitide kasutamise tingimused

11.06.2020 21:00

1. Üldine teave

See veebisait sisaldab teavet AS Onnineni ja teiste Onnineni kontserni kuuluvate äriühingute, samuti nende äriühingute pakutavate teenuste ja toodete kohta. Kõikidele Onnineni kontserni kuuluvatele äriühingutele võidakse käesolevates tingimustes viidata kui Onninenile. Onnineni veebisaidi kasutamine nõuab, et kasutaja nõustuks järgima neid tingimusi. Kasutajal ei ole õigust seda veebisaiti kasutada, kui ta ei aktsepteeri täielikult käesolevaid tingimusi. Onnineni veebisaidil pakutavate teenuste ja kättesaadavate teatavate dokumentide suhtes võidakse kohaldada konkreetseid kasutustingimusi, mis tähendab seda, et nimetatud teenuste ja dokumentide suhtes kohaldatakse nii käesolevaid tingimusi kui ka asjaomaseid konkreetseid tingimusi.

Onninenil on õigus igal ajal mis tahes põhjusel ja ette teatamata

  • muuta käesolevaid kasutustingimusi ning veebisaidi välimust, sisu, kättesaadavust ja muid omadusi ning veebisaidi kaudu pakutavaid teenuseid ja tooteid ning
  • piirata juurdepääsu veebisaidile.

Onnineni veebilehed on optimeeritud Microsoft Internet Exploreri versiooni 6.0 või uuemate versioonide brauseri jaoks. Onninen ei garanteeri sisu nähtavust ega kasutajakogemust muude liideste või brauseritega.

2. Onninen või kolmandad isikud on veebisaidi sisu omanikud

Onnineni veebisaidi sisu, sealhulgas nimed, logod, kaubamärgid ja muud eristusmärgid on AS Onnineni, Onnineni kontserni ettevõtja või kolmanda isiku omand. Kui kasutustingimustes ei ole konkreetselt teisiti sätestatud, on kõik veebisaidi ja selle sisu kasutamise õigused kaitstud.

Välja arvatud kasutaja õigus vaadata seda veebisaiti ja sellega tutvuda arvuti või sarnase seadme kaudu ning printida veebisaidi osasid isiklikuks kasutuseks, ei või veebisaidi ega selle mis tahes osa sisu avaldada, edastada, kopeerida, taasesitada, levitada ega hoida ilma asjaomaste õiguste omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Pressiteadetele ja muudele dokumentidele, mille puhul on märgitud, et need on avalikud, võib kooskõlas kohaldatava autoriõigusega viidata tingimusel, et märgitakse allikas. Veebisaidil esitatud kaubamärke ja muid eristusmärke ei või Onnineni eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada, edastada, kopeerida, taasesitada, levitada ega avaldada.

3. Vastutuse piirang

Onnineni veebisait on esitatud olemasoleval kujul. Veebisaidi kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sisu või mis tahes muu omaduse kohta ei anta ühtegi otsest ega kaudset garantiid. Lisaks ei anta ühtegi omandiõiguse, rikkumiste puudumise, turustatavuse ega konkreetseks eesmärgiks sobivuse garantiid.

Onninen ei vastuta ühelgi juhul, välja arvatud kohustuslikult kohaldatava õigusega nõutaval määral, ühegi otsese ega kaudse kahjutasu eest, mis tuleneb tegelikult või väidetavalt Onnineni veebisaidi sisust, kasutamisest või mittekättesaadavusest, sealhulgas ettenägematute, konkreetsete, kaudsete või karistuslike kahjutasude eest, näiteks seoses saamatajäänud käibe või kasumiga või äritegevuse katkestuse või andmete kadumisega.

4. Kasutaja esitatud materjalid

Esitades Onnineni veebisaidi või e-posti kaudu Onnineni mis tahes serverile materjale, nõustub ja garanteerib kasutaja, et: i) kasutaja esitatud materjalid ei ole ebaseaduslikud ega muul viisil avaldamiseks sobimatud; ii) kasutaja on enne materjalide esitamist teinud mõistlikke jõupingutusi, et tagada, et materjal ei sisaldaks viiruseid ega oleks muul viisil kahjulik; iii) kasutajal on õigus edastada materjal Onninenile; iv) Onninenil on õigus edastada materjale ilma piiranguteta, tasuta ja ilma vastutuseta ning v) kasutaja nõustub mitte esitama Onnineni vastu nõudeid seoses materjalidega, mille kasutaja on esitanud, ning kasutaja nõustub maksma Onninenile hüvitist, kui mõni kolmas isik esitab Onnineni vastu nõude seoses vastavate materjalidega.

5. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele ja kolmandate isikute avaldatud materjalid

Onnineni veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Onninen ei vastuta kolmandate isikute veebisaidil sisalduva või kolmandate isikute avaldatud teenuste ega sisu eest.

6. Teave küpsiste kohta
Täiendavat infot vaata SIIT

7. Kohaldatav õigus
Käesolevaid kasutustingimusi reguleerib Eesti õigus.