Onnineni töötajad hindavad väljakutseid ja võimalust areneda

02.03.2022 22:00
Võimalus lahendada põnevaid ülesandeid ja suhelda oma ala professionaalidega, toetavad kolleegid ja mitmekesised väljakutsed teevad Onninenist hinnatud töökoha. Just neid omadusi väärtustavadki inimesed tänapäeval kõige enam lisaks motivatsioonipaketile

Onninen on ehituse eritööde juhtiv tehnoloogia hulgimüüja Eestis, kes on usaldusväärseks koostööpartneriks elektri-, kütte- , veevarustuse-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, jahutuse- ja külmatehnika valdkonna professionaalidele. Meie meeskond tegeleb mitte lihtsalt tehniliste kaupade hulgimüügiga, vaid kaasaegsete terviklahenduste pakkumisega. Ja see muudab töö Onninenis tõeliselt põnevaks.

Meie meeskond tegeleb mitte lihtsalt tehniliste kaupade hulgimüügiga, vaid kaasaegsete terviklahenduste pakkumisega.

Olgu kütte, ventilatsiooni või päikeseelektri valdkonnas - oluline on eelkõige aru saada, millist probleemi klient soovib lahendada. Ja seejärel leida kliendi eesmärgile parim terviklahendus. See tähendab vajadust kaasa mõelda ja mõnikord ka esialgset mõtet üllatavas suunas ümber orienteerida. Selline loomingulisuse vajadus pakub kliendihalduritele, müügikonsultantidele ja lahenduste juhtidele igapäevast väljakutset.

Oluline on eelkõige aru saada, millist probleemi klient soovib lahendada.

See mõjutab ka viisi, kuidas meie kõik ettevõttes oma eesmärke näeme. Kui päeva lõpuks on kliendi murele lahendus leitud, siis tekib hea tunne ning rahulolu tehtud tööst. Klientide rõõm probleemi lahendamisega saavutatud võidust tagab ka teotahtelisele Onnineni tööperele rõõmsa meele.

Klientide rõõm probleemi lahendamisega saavutatud võidust tagab ka teotahtelisele Onnineni tööperele rõõmsa meele.

Pidev õppimine ja suund innovaatiliste lahenduste leidmisele kujundavad Onninenist ehituse eritööde tehnoloogia eestvedaja. Ühelt poolt teeme koostööd juhtivate maailma tootjatega, nagu ABB või Grundfos, kes loovad uusi tehnoloogiaid. Teisalt - julgeme pakkuda ka oma partneritele - ehitusobjekti tellijatele ja projekteerijatele - unikaalseid ja seni proovimata lahendusi.
"See pidev arendustegevus annab tugeva vundamendi, et suudame olla teenäitajad ja parima tehnoloogia maaletoojad. Oleme vedamas muutusi, et peale e-lahendusi oleks ka meie sisemine töökultuur kiirelt kohanduv ja innovaatiline. Meie väärtustes on sellist hoogu, mis loob aluse pidevaks tahteküllaseks edasiliikumiseks," on öelnud Onnineni müügidirektor Kuuno Kirspuu.

Pidev õppimine ja suund innovaatiliste lahenduste leidmisele kujundavad Onninenist ehituse eritööde tehnoloogia eestvedaja.

Onninenis soovime edendada uute ideede pakkumist ka ettevõtte sees. "Väärt idee võib sündida iga meie kolleegi peas ja oleksime eriti rumalad, kui me seda ei võimesta ja kinni ei püüa. Soovime luua oma töökeskkonnas sellise kultuuri, kus arendus ja innovatsioon on meie töökultuuri igapäevane osa - nagu pärm, mis kogu aeg pulbitseb ja kerkib," kinnitab Kuuno Kirspuu.

Algatusvõime edendamiseks on ettevõttes ka oma tunnustamissüsteem, mis tõstab esile neid, kes on igapäevatööst kaugemale mõelnud. Tavaliselt on selline inimene olnud teerajajaks näiteks mõnes käitumismustris. Seda tunnustatakse tänukirja ja rahalise preemiaga.

Algatusvõime edendamiseks on ettevõttes ka oma tunnustamissüsteem, mis tõstab esile neid, kes on igapäevatööst kaugemale mõelnud.

Kompetentsi ja innovatsioonivõimekuse hoidmiseks alustas Onninen möödunud aastal stipendiumiprogrammi koostöös Tallilinna Tehnikaülikooli Arengufondi sihtasutusega. Ühtpidi anname sellega tõuget noorele insenerile. Teistpidi saab ettevõte lõimida end rohkem ülikooliga ja olla valdkonna kiirete arengutega kaasas. Sellega oleme jõudnud innovatsiooni toetajate kõrgliigasse.
Stipendiumiprogramm täiendab Onnineni teisi järelkasvu loomise ja koolitamise tegevusi. Varasemate põhipartnerite seas on näiteks Tartu Kutsehariduskeskus, mille õpilased on saanud kasutada kaubanduse ja Tallinna Töötushariduskeskuse omad - logistika alast praktikabaasi. Paljud, kes tulevad praktikale, jäävadki meile hiljem tööle.

Meil on ka küllalt näiteid, kus inimesed on teinud karjääri ettevõtte sees - alustades näiteks päris noorena kauba komplekteerijana, liikudes edasi lao- ja logistikavaldkonnas järjest vastutusrikkamatele ja väljakutseid pakkuvamatele ametikohtadele.

Meil on ka küllalt näiteid, kus inimesed on teinud karjääri ettevõtte sees

Tänu digilahenduste ja Onnineni omnikanali arengutele on innovaatiline lähenemine tunda ka igapäevatöös. Kaupu komplekteerides käib kogu protsess skännerite ja arvutite abiga. Meil on logistikakeskuses kasutusel paberivaba kaupade komplekteerimine. Pidev tehnoloogia arendamine on hoidnud meid teistest samalaadsetest ettevõtetes alati sammukese ees ja arendustegevusi tehes peame silmas ka mõju keskkonnale ning meie ökoloogilise jalajälje suurust.
Kuna Onninen kuulub Soome juurtega Kesko Gruppi, mis tegutseb 36 tuhande töötajaga kaheksas riigis, annab see juurde tugeva rahvusvahelise mõõtme. Igapäevaselt võib olla vajadus suhelda väga erinevate inimestega, kes asuvad Hiinast kuni Hispaaniani. Lisaks on palju kontakte peakontoriga Soomes. Kõik see avardab silmaringi ning loob aluse tugevale töökultuurile.

Kogu selles arenduste kiires tempos tuleb meil hoida ka mõistlik tasakaal. Siin pole ainult surmtõsine meelolu. Meeskond on ühtehoidev, käiakse koos disc-golfi mängimas või väljas ühisüritustel. Meil on koguni oma rattatiim, millesse kuuluvad entusiastid osalevad ka tõsisematel võistlustel.

Meie väärtuste aluseks on mitte suruda inimesi väga rangetesse raamidesse, vaid anda suurem iseseisvus valida ise parimad vahendid ja viis eesmärgini jõudmiseks.

See ongi teinud Onninenist atraktiivse tööandja üle 150 inimesele Tallinnas, Jüris, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Narvas.

Tule ja liitu sinagi meiega