Tootevaldkond
Sagedus
Rakendus
Külmaaine tüüp
Mootori faas
Ruumi suurus (-20/+30 °C)
Ruumi suurus (+5/+30 °C)
Euroventi sertifikaat
EC-mootoriga ventilator
Elektriline jääsulatus
Nimivõimsus (ENV328, dT = 8K, Tev = -8 °C)
24 toodet