KAMPAANIA: BOSSILE BOSCH SOOJUSPUMP!

03.03.2024 22:00
Bosch soojuspumbad on nüüd Onninenis müügil! Saadaval õhk-õhk, õhk-vesi ja maasoojuspumbad. Esimestele soojuspumpade ostjatele ka väärt auhinnad!

Osta Bosch soojuspump, registreeri Bosch portaalis ja võida väärt auhindu!

Osta alates 4.03.2024 Onninenist Bosch õhk-õhk, õhk-vesi või maasoojuspump, registreeri seade peale paigaldamist Bosch Partner portaalis ning võida väärt auhindu!

Kampaania kestab, kuniks kõik välja kuulutatud auhinnad (kokku 9 auhinnakomplekti) on välja loositud!

Kuidas osaleda?

Osta

Osta Onninenist Bosch õhk-õhk, õhk-vesi või maasoojuspump.

Registreeri

Registreeri seadme paigaldus Bosch Partner portaalis.

Võida

Peale seadme registreerimist teavitage Onnineni esindajat (kontaktid välja toodud kampaaniatingimustes) ostust ja edukast registreerimisest ning kui olete esimese kolme antud tooteliigi ostja ja registreerija seas, oletegi võitnud auhinna!

Auhinnad

pilt: Bosch kampaania auhinnad 2024

Bosch Partner portaal

Registreerides end Bosch Partner portaalis paigaldajana saate ka edaspidi koguda kampaaniate väliselt Boschi boonuspunkte, mida vormistada erinevateks auhindadeks. Lisaks saate sealt jooksvalt infot tootja uudiste ja eripakkumiste kohta. Kasutades Boschi küttetoodete rakendust, saate hõlpsasti skanneerida paigaldatud seadmete seerianumbrid, lihtsasti punkte paigaldatud seadmete eest ja näete kiiret ülevaadet Teie poolt paigaldatud seadmetest.

Vaata ka:
Bosch Partner Portal tutvustus
Bosch Partner Portal kasutaja käsiraamat/registreerimisjuhend

Õhk-õhk soojuspumbad Climate Class 6100i & 8100i

Õhk-vesi soojuspumbad Compress 3000 & 7000i

Maasoojuspumbad

Kampaania tingimused

04.03.2024 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „BOSSILE BOSCH SOOJUSPUMP“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub alates 04.03.2024 kuni kõik 9 välja kuulutatud auhinnakomplekti on välja loositud (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad Bosch õhk-õhk, õhk-vesi ja maasoojuspumbad (edaspidi Kampaaniatooted).

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal täita 3 tingimust:

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA VÄLJASTAMINE
3.1 Kampaania auhinnad on järgnevad Bosch tööriistad ja seadmed:
3.1.1 Esimesed kolm Bosch Climate Class 6100 või 8100 õhk-õhk soojuspumba ostjat

I ostja - 06014A3100 GPB 18V-2 SC, CT SOLO
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gpb-18v-2-sc-06014A3100
https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/1-%C3%97-gba-18v-4-0ah-gal-18v-40-1600A01B9Y

II ostja - 06019K3305 GSB 18V-45 2x 3.0Ah, GAL 18V-40, LB
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gsb-18v-45-06019K3305

III ostja -060193A307 GWS 18-125 V-LI, CT SOLO
https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/gws-18-125-v-li-060193A307
https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/1-%C3%97-gba-18v-4-0ah-gal-18v-40-1600A01B9Y

3.1.2 Esimesed kolm Bosch Compress õhk-vesi soojuspumba komplekti ostjat
I ostja - 06019J5105 GSB 18V-150C 2xProCORE18V 8.0Ah; GAL 1880; Como
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gsb-18v-150-c-06019J5105

II ostja - 06017B0402 GWX 18V-10 SC 2x5.5Ah Pc, GAL 1880CV, L-boxx
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gwx-18v-10-sc-06017B0400 + akud ja laadimisseade https://www.bosch-professional.com/de/de/products/2-x-procore18v-5-5ah-gal-1880-cv-1600A0214C

III ostja - 0611923000 GBH 18V-24 C Solo Carton + 1600A01B9Y GBA 18V 1x4.0 + GAL Aku + laadimisseade
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gbh-18v-24-c-0611923000
https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/1-%C3%97-gba-18v-4-0ah-gal-18v-40-1600A01B9Y

3.1.3 Esimesed kolm Bosch Compress maasoojuspumba ostjat
I ostja - 06019J5105 GSB 18V-150C 2xProCORE18V 8.0Ah; GAL 1880; Como
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gsb-18v-150-c-06019J5105

II ostja - 06017B0402 GWX 18V-10 SC 2x5.5Ah Pc, GAL 1880CV, L-boxx
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gwx-18v-10-sc-06017B0400 + akud ja laadimisseade https://www.bosch-professional.com/de/de/products/2-x-procore18v-5-5ah-gal-1880-cv-1600A0214C

III ostja - 0611923000 GBH 18V-24 C Solo Carton + 1600A01B9Y GBA 18V 1x4.0 + GAL Aku + laadimisseade
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gbh-18v-24-c-0611923000
https://www.bosch-professional.com/ee/et/products/1-%C3%97-gba-18v-4-0ah-gal-18v-40-1600A01B9Y

3.2 Auhindade väljastamisest teavitatakse võitjaid 7 tööpäeva jooksul peale tingimuste täitmise kinnitamise ning üleandmine lepitakse kokku võitjatega individuaalselt.

3.3 Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitjate nimed avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee 7 tööpäeva jooksul peale tingimuste täitmise kinnitamist. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus anda auhind ajaliselt järgmisele kampaania tingimusi täitnud Osalejale.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Bosch kampaania 2024" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.