Võida Energy Save'iga aastaks Citroën Jumperi kasutusõigus!

30.11.2023 22:00

Osta Energy Save tooteid ja võida Citroën Jumper aastane kasutusõigus!

PILT: UUDIS: Valikusse on lisandunud uued EnergySave õhk-vesi soojuspumbad!

Osta perioodil 1.12.2023 - 29.02.2024 Onninenist Energy Save tooteid ja võid võita Citroën Jumper kaubiku kasutusõiguse üheks aastaks!

hero pilt: Energy Save kaubikukampaania kaubik

KUIDAS VÕITA?

Aastase kasutusõiguse Citroën Jumper kaubikule saab ettevõte, mis ostab kampaaniaperioodi jooksul kõige enam Energy Save tooteid Onninenist!

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

Energy Save tooted

Küsi pakkumist!

Küsi pakkumist Energy Save soojuspumpadele:
Siim Vahhi
[email protected]

Kampaania tingimused

1.12.2023.-29.02.2024 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „Võida aastaks Citroën Jumper“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, tel 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 01.12.2023 – 29.02.2024 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad kõik AS Onninen valikus olevad Energy Save tooted (edaspidi Kampaaniatooted). (Tootekoodid: CAK642, AMT192, CLC500, CLC504, CLC506, CZN589, CLC511, CLC515, CLC513, CZN574, CZN576, CZN577, CLC501, CZN573, CZN581, CZN582, CZN588, CLC510, CZN575, CZN578, CZN579, CZN580, CZN583, CZN584, CZN586, CZN587.)

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHIND JA VÕITJA
3.1 Kampaania auhind on CITROEN JUMPER 140 HDi VAN kaubiku kasutusõigus 12 kuuks alates kasutuslepingu sõlmimise kuupäevast. Kaubikul on peal Energy Save erikujundus, mida ei tohi kasutusperioodi jooksul eemaldada, üle katta või muul kujul muuta.

3.2 Kampaania auhinna võidab Kampaania perioodi jooksul kõige suurema summa eest Kampaaniatooteid Korraldajalt ostnud ettevõte. Seda arvestatakse 29.02.2024 seisuga Kampaania perioodi jooksul esitatud ja täies mahus tasutud tellimuste alusel.

3.3 Kasutuslepingu kaubikuga sõlmib võitja kaubiku rendileandjaga.

3.4 Kampaania auhinna võitja tehakse teatavaks hiljemalt kahe nädala jooksul peale Kampaania perioodi lõppu.

3.5 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitja ettevõtte nimi avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitjad ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Võida aastaks Citroën Jumper" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.