Kaablitrumlite ja kaablite tagastamine

01.01.2024 22:00

Kaablitrumlite väljastamine

 • Kaablitrummel omab rahalist väärtust ja selle maksumus lisatakse eraldi reana arvele. Kaablitrumlite hinnakirja leiate siit.
 • Klient või kliendi volitatud esindaja kinnitab oma nime ja allkirjaga saatelehel kauba kätte saamist ja vastavust nõuetele.
 • Kui kaablitrumlite väljastamisel ilmneb, et mõni trummel on väljastamise hetkel vigastatud või määrdunud, märgitakse puudus saatelehele ja kliendil on õigus see trummel tagastada samas seisukorras.
 • Kaablitrumlitele kehtib sama makseaeg, mis ülejäänud kaubalegi. Kui klient ei tagasta kaablitrumlit enne talle määratud maksetähtaja möödumist, kuulub kaablitrummel kliendi poolt tasumisele.

Kaablitrumlite tagastamine

 • Tagastada saab vaid neid kaablitrumleid, mis on ostetud AS Onninenist.
 • Tagastamine toimub saatelehe alusel, millel on toodud trumli mark ja kogus.
 • Kaablitrumli transport toimub kliendi enda kulul. Kaablitrumlite transpordi võib tellida ka AS Onninenist.
 • Trumli saab tagastada kas AS Onnineni Logistikakeskusesse või Expressi.
 • AS Onninenil on aega kuni 30 päeva, et tegeleda trumli transportimisega Logistikakeskusesse, trumli seisukorra hindamisega ning kreeditarve esitamisega kliendile.
 • Kaablitrumli kättesaamisel hindab AS Onninen Logistikakeskus trumlite seisukorda, pärast mida vormistab hüvituse. Vigastatud, rikutud, määrdunud (värv, pigi, betoon jms.) trumleid ei hüvitata. Vigastuste vältimiseks leiab infot trumlite korrektse käsitlemise kohta siit: Trumlite_käsitlemise-juhend.pdf
 • Üle 60 kalendripäeva kliendi käes olnud trumleid AS Onninen ei hüvita.
 • Klient saab trumlid tagastada ka trumlite tagastamisega tegelevale ettevõttele nende hinnakirja alusel.

Kaablite tagastamine

 • Kaableid saab tagastata ainult siis, kui tagastamine on eelnevalt kokku lepitud AS Onnineni müügiesindajaga.
 • Tagastatud kaablitel arvestatakse hüvitamisele minevat pikkust esimesest nähtavast meetrimärgisest. Kui kaabel on vigastada saanud, siis hüvitatakse alates esimesest meetrimärgisest peale vigastust.
 • Tagastatvatel kaablitel peab trumlile jääva kaabli välimise otsa sulgema nõuetekohaselt kohe kui vajaminev kaabel objektil maha keritakse/lõigatakse. Seda on vaja teha, et vältida niiskuse, vee jms sattumist kaablisse.
 • Kui tagastatud kaabli välimine ots pole suletud korrektselt, siis AS Onninen lõikab kaabli otsast maha 5 meetrit ning sulgeb kaabli. Mahalõigatud kaabli kohta teeb AS Onninen kliendile arve vastavalt kehtivale hinnakirjale ning lisab ka isoleerimise kulu. 1kV kaablitel on isoleerimise kulu 10€/kaabel, keskpinge kaablitel on see 20€/kaabel.
 • Korrektselt isoleeritud otstega peavad olema tagastatud kõik välitingimustesse paigaldatavad kaablitüübid. Teibiga võib niiskuskindlalt sulgeda 1kV kaablid (näiteks AXMK/AXPK, AMCMK/AXCMK/AXQJ, ARLC-PLUS, MCMK/XCMK/EXQJ, MCCMK, XPK, N2XH-J). Kõik keskpinge kaablid tuleb sulgeda kas termo- või külmkahaneva kaabliotsamuhvigaga (AHXAMK, AXAL/AXLJ, BLL/CSST).

pilt: Tabel - kaablijaakide tagasiost