Kaablitrumlite ja kaablite tagastamine

28.10.2020 22:00

Kaablitrumlite väljastamine

  • Kaablitrummel omab rahalist väärtust ja selle maksumus lisatakse eraldi reana arvele
  • Klient või kliendi volitatud esindaja kinnitab oma nime ja allkirjaga saatelehel kauba kätte saamist ja vastavust nõuetele
  • Kui kaablitrumlite väljastamisel ilmneb, et mõni trummel on väljastamise hetkel vigastatud või määrdunud, märgitakse puudus saatelehele ja kliendil on õigus see trummel tagastada samas seisukorras.
  • Kaablitrumlitele kehtib sama makseaeg, mis ülejäänud kaubalegi. Kui klient ei tagasta kaablitrumlit enne talle määratud maksetähtaja möödumist, kuulub kaablitrummel kliendi poolt tasumisele.

Kaablitrumlite tagastamine

  • Tagastada saab vaid neid kaablitrumleid, mis on ostetud AS Onninenist
  • Tagastamine toimub saatelehe alusel, millel on toodud trumli mark ja kogus
  • Üle 60 kalendripäeva kliendi käes olnud trumleid AS Onninen ei hüvita, kuid klient saab need tagastada trumlite tagastamisega tegelevale ettevõttele nende hinnakirja alusel.
  • Kaablitrumli transport toimub kliendi enda kulul. Kaablitrumlite transpordi võib tellida ka AS Onninenist
  • Kaablitrumli vastuvõtmisel hindab AS Onninen Logistikakeskus trumlite seisukorda, pärast mida vormistab hüvituse. Vigastatud, rikutud, määrdunud (värv, pigi, betoon jms.) trumleid ei hüvitata

Kaablite tagastamine

2020-sisupildid-kaablijääkide tagasiost