Ledvance auhinnakampaania 2024 - võida väärtuslik elektriline jalgratas!

08.05.2024 21:00

Osta LEDVANCE LEEDLAMPE JA OSALE ELEKTRILISE JALGRATTA LOOSIMISES!

KAMPAANIA SISU

Osta perioodil 9.05.2024 - 15.07.2024 Onninenist kampaanias olevaid LEDVANCE leedlampe, täida ükskõik millises Expressis ära loosikupong ja osaled auhinnaloosis, kus auhinnaks on elektriline jalgratas Crescent Elmer (väärtusega 3799€)!

pilt: Ledvance auhinnakampaania 2024 (jalgratas) sisupilt

KUIDAS LOOSIMISES OSALEDA?

Loosimises osalemiseks osta kampaaniaperioodil LEDVANCE leedlampe, täida ükskõik millises Expressis ära loosikupong ja osaledki loosimises!

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

Ledvance kampaania 09.05 - 15.07.2024

Kampaaniatingimused

9.05.2024.-15.07.2024 ONNINEN JA LEDVANCE POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

ONNINEN ja LEDCANCE kampaania 9.5.2024-15.7.2024

  1. Loosi korraldaja LEDVANCE OY, registrikood: 60000066, Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa, Soome.

  2. Osalemisõigus: Loosis võivad osaleda kõik, kes on ostnud osalemisperioodi jooksul LEDVANCE’i leedlampe ja täitnud ONNINENi müügiesinduses loosisedeli. ONNINENi või selle tarnijate töötajatel pole õigust loosis osaleda. Korraldaja jätab endale õiguse tühistada mis tahes osalus, mis pole toimunud vastavalt nendele tingimustele ilma eraldi kokkuleppeta.

Loosis osalemisega nõustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja täitma nende alusel tehtud otsuseid.

  1. Osalemisperiood: 9. mai 2024 kuni 15. juuli 2024 ONNINENIi müügiesindustes.

  2. Osalemine: loosis osalemiseks tuleb osta mistahes LEDVANCE leedlampe, täita loosisedel ja esitada see ONNINENi müügiesinduses asuvasse LEDVANCE’i loosikasti. Muul viisil tehtud osalusi ei arvestata. Loosimises võetakse arvesse ainult

üks loosisedel ettevõtte kohta.

  1. Auhind: Kõikide osalejate vahel loositakse välja Crescent Elmer elektriline jalgratas, mille väärtus on 3799 eurot.

  2. Loosimine: Loosimise viib läbi LEDVANCE koostöös ONNINENIGA hiljemalt 15. juuli 2024. Korraldaja tasub auhinna eest ettenähtud maksud. Võitjal on õigus auhinnast loobuda. Kui võitjaga ei õnnestu ühendust saada hiljemalt 16. juuliks 2024, valib LEDVANCE uue võitja. Võitja peab vajadusel tõendama oma isikut ja vanust. Võidu väljakuulutamisel palub LEDVANCE’i võitjal luba avaldada võitja nimi, kontaktandmed ja muu vajalik isiklik teave auhinna kohaletoimetamiseks.

  3. Korraldaja vastutus: Auhinna saaja vabastab korraldaja, loosi läbiviija, loosi partnerid, osaleva hulgimüüja ja nimetatud partnerid vastutusest igasuguse kahju või vigastuse eest, mis on väidetavalt tekkinud osalemisest selles loosimises või auhinna vastuvõtmisest või kasutamisest. Korraldaja vastutus osalejate ees ei ületa mingil juhul nendes reeglites mainitud auhindade väärtust või kogust. Korraldaja, loosimise läbiviija või loosi partnerid ei vastuta trükivigade, osalejate ebaõigete kontaktandmete esitamise eest või loosis osalemisega, auhinna vastuvõtmisega ja kasutamisega seotud tehniliste takistuste eest.

Nimetatud vastutuse piirangud ei piira mingit hüvitisnõuet, mida ei saa tarbijakaitse seaduste, tootevastutuse seaduste või muu kohustusliku seadusandluse alusel välistada või piirata.

  1. Isikuandmete töötlemine: Loosis osalemise käigus esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitse seadustele. Loosimisega seotud privaatsuspoliitika leiate aadressilt: https://www.ledvance.com/professional/company/about-ledvance/privacy-policy.

  2. Intellektuaalomandi õigused: Loosimise läbiviimisel kasutatud materjalide ja nendega seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Korraldajale või vajadusel partneritele. Kõigi loosimisega seotud materjalide kasutamine ilma Korraldaja kirjaliku eelneva nõusolekuta on keelatud.

  3. Reeglite muudatused ja tõlgendamine: Korraldajal on õigus teha reeglites muudatusi. Reeglite muudatusi teavitatakse loosimisega seotud kampaania veebilehel. Korraldaja võib osalemisperioodi jooksul reegleid parandada või täiendada, et parandada trükivigu või muid eksimusi. Kõik küsimused, mis puudutavad reeglite rakendamist ja tõlgendamist, lahendab Korraldaja.