KAMPAANIA: VÕIDA JAANIKS GRILL

31.03.2024 22:00

Osta vähemalt 500€ eest Pipelife tooteid ja osale loosimises!

Osta perioodil 1.04.2024 - 31.05.2024 Onninenist Pipelife tooteid ja osaled auhinnaloosis, kus peaauhinnaks on Dreamfire Kamado Comfy Classic Brick keraamiline grill!

pilt: Pipelife Dreamfire grill 2024

KUIDAS LOOSIMISES OSALEDA?

Loosimises osalemiseks osta lihtsalt kampaaniaperioodil 500€ eest (km-ta) Onninenist ükskõik milliseid Pipelife tooteid ja osaledki automaatselt loosimises!

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

Kaablikaitsekõrid

Paigalduskõrid

Jäigad plastiktorud

PP-torud ja liitmikud

Sademeveetorud

Keeviskaevud

Kampaania tingimused

1.04.2024.-31.05.2024 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „VÕIDA JAANIKS GRILL“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 01.04.2024 – 31.05.2024 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad tooted (edaspidi Kampaaniatooted) on välja toodud siin.

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Korraldajalt vähemalt 500€ eest (käibemaksu arvestamata) Kampaaniatooteid.

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA LOOSIMINE
3.1 Kampaanias loositakse välja 1 peaauhind Dreamfire Kamado Comfy Classic Brick keraamiline grill.

3.2 Peaauhinna loosimine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale Kampaania perioodi lõppu. Peaauhind loositakse välja kogu Kampaania perioodi ajal Kampaaniatooteid kumulatiivselt vähemalt 500€ eest (km-ta) ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel nõnda, et igal Osalejal on loosimises 1 hääl.

3.3 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja nimi avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitjad ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega " VÕIDA JAANIKS UUS GRILL" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.