Reka auhinnakampaania oktoober - detsember 2023

01.10.2023 21:00

Osta vähemalt 800€ eest Reka kampaaniatooteid ja võida Milwaukee tööriistakomplekt!

Osta perioodil 2.10.2023 - 29.12.2023 Onninenist Reka kampaaniatooteid ja osaled auhinnaloosis, kus auhinnaks on MILWAUKEE AKUTÖÖRIISTADE KOMPLEKT M12 BPP4A-202B!

pilt: Reka auhinnakampaania auhind Milwaukee akutööriistade komplekt pilt 2023

KUIDAS LOOSIMISES OSALEDA?

Loosimises osalemiseks osta lihtsalt kampaaniaperioodil vähemalt 800€ eest (km-ta) Onninenist allpool välja toodud Reka tooteid ja osaledki automaatselt loosimises!

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

Osalevad tooted

Kampaaniatingimused

2.10.2023.-29.12.2023 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „Osta Reka kampaaniatooteid ja võid võita Milwaukee akutööriistade komplekti“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 2.10-29.12.2023 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad tooted/tootekoodid (edaspidi Kampaaniatooted): CKI168, CKI175, CKI170, CKI164, CKI172, CKI167, CGM251, CGM240, CGM247, CGM234, CDX245, CDX230, CDX240, CDX242, CDX232, CDX241, CDX237, CJP069, CIE327, CJP067, CIE329, CJP070, CJP068, CIE326.

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Korraldajalt vähemalt 800€ eest (käibemaksu arvestamata) Kampaaniatooteid.

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA LOOSIMINE
3.1 Kampaanias loositakse välja 1 peaauhind (MILWAUKEE AKUTÖÖRIISTADE KOMPLEKT M12 BPP4A-202B CBR625).

3.2 Auhindade loosimine toimub hiljemalt 1 kalendrikuu jooksul peale Kampaania perioodi lõppu. Auhinnad loositakse välja kogu Kampaania perioodi ajal Kampaaniatooteid kumulatiivselt vähemalt 800€ eest (km-ta) ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel nõnda, et igal Osalejal on loosimises 1 hääl.

3.3 Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitjate nimed avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhinnad väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale, kes peab kättesaamisel esitama ettevõtte juhatuse liikme allkirjaga volituse.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitjad ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Valgustivahetusaeg kampaania" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.