Mis on RoHS direktiiv?

  1. jaanuaril 2013 hakkas kehtima uus Euroopa Liidu direktiiv RoHS 2 (inglise keeles Restriction of Hazardous Substances Directive), mis piirab Euroopa Liidu siseselt ohtlike ainete kasutamist, muuhulgas elavhõbeda kasutamist valgustites.

Ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv toob välja kokku 6 keemilist elementi, mille kasutamist elektroonikatoodetes piiratakse:

  • Plii (Pb) ja selle ühendid;
  • Elavhõbe (Hg) ja selle ühendid;
  • Kaadmium (Cd) ja selle ühendid;
  • Kuuevalentse kroomi ühendid (Cr VI);
  • Polübroomitud bifenüül (PBB);
  • Polübroomitud difenüüleeter (PBDE).

Sellest tulenevalt keelatakse alates 25. veebruarist 2023 kõikide CFLni (ehk kompaktlampide) ja alates 25. augustist 2023 kõikide T5 ja T8 luminofloorpirnide turule toomine Euroopa Liidu siseselt. See tähendab, et uusi vastavat tüüpi lampe ja lambipirne ei lisandu kohalikule turule ning vastavalt varude vähenemisele kaovad nad müügilt.

Lisaks:
Direktiivi täistekst eesti keeles.

Altpoolt leiate valiku leedidega asendustooteid olemasolevatele valgustitele.

Kontorivalgustid

Rippvalgustid

Kõrglaevalgustid (highbay)

Tööstusvalgustid

Paneelvalgustid

Plafoonvalgustid

Töötasapinnavalgustid

Universaalvalgustid

Leedlambid