Kampaania: Osta Solax Power tooteid ja võida reis kahele Hiinasse!

31.03.2024 22:00

Osta Solax Power tooteid ja võida reis kahele Hiinasse!

Osta perioodil 1.04.2024 - 31.12.2024 Solax Power tooteid ja võid võita reisi kahele Hiinasse!

pilt: Solax reisikampaania lehe sisu 2024

KUIDAS VÕITA?

Reisi kahele Hiinasse saab ettevõte, mis ostab Onninenist perioodil 1.04 - 31.12.2024 kõige enam Solax Power tooteid.

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

Kampaania tingimused

1.04.2024.-31.12.2024 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „Solaxiga Hiinasse“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, tel 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 01.04.2024 – 31.12.2024 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad kõik AS Onninen valikus olevad Solax Power tooted (edaspidi Kampaaniatooted). Tooted on leitavad siit: https://www.onninen.ee/kaubamargid/solax.

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHIND JA VÕITJA
3.1 Kampaania auhind on reis kahele Hiinasse aastal 2025. Auhind sisaldab endas transporti Hiinasse ja tagasi ning majutust kohapeal. Viisa taotlemise ja väljastamisega seotud kulutused ei ole arvestatud auhinna raamesse. Reis toimub koos Onninen AS esindajatega, reisi raames on ka Solax Power tehasekülastus.

3.2 Kampaania auhinna võidab Kampaania perioodi jooksul kõige suurema summa eest Kampaaniatooteid Korraldajalt ostnud ettevõte. Seda arvestatakse 31.12.2024 seisuga Kampaania perioodi jooksul esitatud ja täies mahus tasutud tellimuste alusel.

3.3 Kampaania auhinna võitja tehakse teatavaks hiljemalt kahe nädala jooksul peale Kampaania perioodi lõppu.

3.4 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitja ettevõtte nimi avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.4 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Solaxiga Hiinasse" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.