Strateegia

18.12.2023 22:00

Me järgime oma strateegiat meie visiooni elluviimiseks – olla eelistatuim koostööpartner.

Meie strateegia sisaldab:

  • Erinevatele kliendisegmentidele neile vajalike teenuste loomine,

  • Proaktiivne müük ja müügi juhtimine,

  • Digitaalsete teenuste arendamine,

  • Oskusteabe arendamine,

  • Orgaaniline kasv ning kasumlikkuse tõstmine,

  • Tegevused kestlikkuse eesmärkide saavutamiseks.