Strateegia

14.06.2020 21:00

Me järgime oma strateegiat meie visiooni elluviimiseks – olla eelistatuim koostööpartner.

Meie strateegia näeb ette:

  • Protsesside ühtlustamist ja ühtse ärikultuuri loomist

  • Tootlikkuse tõstmist grupi põhiprotsesside ja tegevuste ärakasutamise teel

  • Eristumist meie töökontseptsioonide uuendamise ja kaubamärkide tugevdamise kaudu

  • Oskusteabe uuendamist ning teabe jagamise tagamist

  • Kasvu kiirendamist geograafilise laienemise ja ettevõtete omandamise kaudu