Tööriistarent

Onninen pakub oma klientidele tööriistarendi teenust.

Sobivate kaasaegsete tööriistadega on Onninenist ostetud toodete paigaldamine lihtsam ja tunduvalt kiirem. Samuti jagab Onnineni müügipersonal lahkelt juhtnööre, kuidas tööriistu õigesti kasutada. Eriotstarbelised tööriistad on laenutuseks olemas meie esindustes üle Eesti.

Lisainfo:

ELEKTRIKEEVIS/KEEVITUS APARAADID

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Kalamaja

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Narva

STEELPRESS/PRESSID

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe ja Kalamaja

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Lasnamäe, Narva, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma

Saadaval järgmistes Expressides: Jüri, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Lasnamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jüri, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

ADAPTERID

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Kalamaja, Mustamäe, Tartu; Tänassilma

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Mustamäe, Tänassilma

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe

PRESSPEAD

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Kalamaja.

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Kalamaja.

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Kalamaja.

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Kalamaja.

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Kalamaja.

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Pärnu, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Pärnu, Mustamäe Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Pärnu, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Mustamäe

KALIBRAATORID

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Kalamaja, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Kalamaja, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Narva

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Jüri, Kalamaja, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma, Jõhvi, Lasnamäe, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe

AUGUFREESID

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Narva

Saadaval järgmistes Expressides: Narva

VALTSMASIN

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Jüri

KAABEL

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Tänassilma

Saadaval järgmistes Expressides: Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Jüri

Saadaval järgmistes Expressides: Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Jüri, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Jüri, Pärnu

MUU TÖÖRIIST

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Tänassilma, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Tartu, Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Tartu, Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Tartu, Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Tartu, Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Narva, Mustamäe, Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi, Lasnamäe, Narva

Saadaval järgmistes Expressides: Lasnamäe, Mustamäe

Saadaval järgmistes Expressides: Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Tartu

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Jõhvi

Saadaval järgmistes Expressides: Jüri

Saadaval järgmistes Expressides: Narva

Saadaval järgmistes Expressides: Narva

Saadaval järgmistes Expressides: Tänassilma

AS ONNINEN TÖÖRIISTADE RENDI ÜLDTINGIMUSED

1. Definitsioonid

1.1. Rendileandja –Onninen AS
1.2. Rentnik – juriidiline isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad seadmed, renditasu ning muud erikokkulepped;
1.5. Seade - Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6 Üldtingimused – Rendileandja poolt antud dokumendis toodud Seadmete rendi üldtingimused, mis on kohaldatavad kõigi Rendileandja poolt sõlmitavate Seadmete rendilepingute ulatuses juhul, kui Pooled ei ole Lepingus teisiti kokku leppinud.
Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad rendi üldtingimused ja tagastusleht.
1.7. Objekt - renditud Seadme kasutamise aadress.
1.8. Poolte rendisuhetele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

2. Rentniku kinnitused

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
2.1.2. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt;
2.1.3. ta on renditava Seadmega enne Lepingu sõlmimist tutvunud ning on teadlik nende tehnilisest seisukorrast, tema poolt vastuvõetav Seade on töökorras ja tal puuduvad mistahes pretensioonid Seadme osas;
2.1.4. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas ning vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Seadme kasutamist pudutavatest juhenditest ja eeskirjadest ning ohutusnõuetest;
2.1.5. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditava Seadme nõuetekohaseks kasutamiseks;
2.1.6. on teadlik Seadme rendi maksumusest;
2.1.7. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireteregistrites.

3. Rendilepingu tähtaeg. Vara üleandmine ning tagastamine

3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti.

3.2. Leping jõustub sellele alla kirjutamisel.

3.3. Seadme rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse Lepingus fikseeritud Seadme üleandmise kuupäev, sõltumata kellaajast, välja arvatud juhul kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.

3.4. Seadme üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks Üldtingimuste p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.

3.5 Renditud Seade kuulub Rendileandjale tagastamisele Lepingus fikseeritud kuupäeval hiljemalt kell 17.00. Juhul kui Lepingus pole tagastamise kuupäeva fikseeritud, on Rentnikul õigus Seade tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal, so. argipäeviti 8.00 - 17.00. Seadme tagastamine Rendileandjale fikseeritakse tagastuslehega. Tagastuslehel peavad olema Poolte allkirjad. Seadme tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 09.00.

3.6 Kui Leping on lõpetatud punktide 6.2 ning 6.3 ja selle alapunktides toodud alustel ja Seade pole 10 päeva jooksul tagastatud, siis on Rendileandjal õigus lugeda Seade kadunuks ja nõuda vara kompenseerimist ulatuses, mis vastab analoogse uue Seadme jaemüügihinnale.

3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse, et Seade on muutunud kasutuskõlbmatuks või on toimunud Seadme väärtuse tunduv (so enam kui Seadme heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul, kas:
3.7.1. keelduda Seadme vastuvõtmisest ning nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Seadme jaemüügihinnale;
3.7.2. võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme paranduse ja remondiga kaasnevate kulude hüvitamist.

4. Renditasu ja rahalised kohustused

4.1. Rentnik tasub Rendileandjale Seadme kasutamise eest renditasu (renti) vastavalt Lepingule. Renditasule lisandub käibemaks.
4.1.1 Renditasu makstakse arve alusel, mis saadetakse Rentniku juriidilisele aadressile.
4.1.2 Arve vara kasutamise eest tuleb tasuda Rendileandja arveldusarvele (märgitud saadetud arvel) või Lepingu sõlmimise asukohas kohapeal.
4.1.3 Rentnikule väljastatakse arve(d) Seadme(te) kasutamise eest, kui Lepinguga pole kokkulepitud teistmoodi.

4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult intressi 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

4.3. Juhul kui rendiaja sisse jäävad puhkepäevad, mil Seadet ei kasutata, võivad Pooled Lepingus kokku leppida renditasu mitte arvestamise puhkepäevadel.

4.4. Renditasu ei sisalda renditud Seadme transpordi ja monteerimise ning kütuse, määrdeainete, lõiketerade jm igapäevase hoolduse kulutusi.

4.5. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult renditava Seadme eest enne selle üleandmist tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja ning mis kuulub tagastamisele pärast Seadme tagastamist ning vastuvõtmist Rendileandja poolt. Rendileandja omab õigust tasaarvestuse korras jätta nimetatud tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud kõik Rentniku poolsed rahalised kohustused Rendileandja ees.

5. Rentniku õigused ja kohutused

5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada Seadet iseseisvalt vastavalt Lepingule.
5.1.2. Rentnikul on õigus Rendiandja poolt väljastatud arvele esitada kirjalik vastuväide viie (5) päeva jooksul, alates arve väljastamisest. Kui seda ei tehta, siis loetakse arve Rentniku poolt aksepteerituks ja hilisemaid pretentsioone on rendiandjal õigus mitte rahuldada.
5.1.3. lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 10 päeva.

5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
5.2.2. kasutama Seadet vastavalt sihtotstarbele;
5.2.3. juhul kui renditud Seade osutub tehniliselt mittekorrasolevaks teatama koheselt s.o. rikke avastamise päeval, nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Seadet ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (näit. tulenes Rentniku oskamatusest Seadet kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
5.2.4. hüvitama tema poolt Seadmele tekitatud kahju
Rendileandja esimesel nõudmisel;
5.2.5. Lepingu lõppemisel andma Seadme Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist;
5.2.6. kasutama Seadet heaperemehelikult, tehes Seadme seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
5.2.7. Seadme kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Seadme väärtus enam võrreldes Seadme normaalse kulumisega heaperemeheliku kasutamise korral, maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Seadme jaemüügihinnale;
5.2.8. tagastama renditud Seadme Rendileandjale puhastatult, vastasel juhul hüvitama Rendileandjale Seadme puhastamiskulud Rendileandja poolt esitatud arve alusel;
5.2.9. Rentnikul puudub õigus anda Seadet allrendile ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

5.3. Rentnik on kohustatud viie (5)tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Seadme kasutamise Objekti muutusest.

5.4 Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva vara säilimiseks (s.t vältimaks vara vargust, kadumist, hävinemist jne) ning hoidma vara heaperemehelikult

5.5 Juhul kui Seade kaob, hävineb, varastatakse jne siis kohustub rentnik hüvitama vara väärtuse vastavalt punkt 5.2.7 sätestatule.

6. Rendileandja õigused ja kohustused

6.1. Rendileandjal on seaduses, Üldtingimustes ja Lepingus eelnevalt sätestatule lisaks õigus:
6.1.1. saada Rentnikult renti.

6.2. Nõuda Rentnikult lisatagatisi, kui ilmnevad punktides 6.3.1, 6.3.2, ja 6.3.3
nimetatud asjaolud. Kui Rentnik lisatagatisi ei anna, siis on Rendileandjal õigus Leping üles öelda, teatades sellest 5 (viis) päeva ette.

6.3 Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda Seadme tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või Seadme kompenseerimist kui:
6.3.1. rentnik ei ole kustutanud võlgnevust viie (5) päeva jooksul arvestatuna meeldetuletuse väljastamisest Rendileandja poolt;
6.3.2. rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Seadme seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.
6.3.3. rentnik rikub muid Lepingu tingimusi
6.3.4. Kui Rentnik jätab teatamata Seadme kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale Objekti.

6.4. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 5 (viis) päeva.

7. Vastutus

7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Seadme valduse üleminekust Rentnikule.

7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Seadme säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Rendileandjale.

7.3. Seadme hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise
aluseks.

7.4. Rendileandja ei vastuta Seadme purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;

7.5. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mida võivad renditud Seade (või Seadmed)põhjustada.

8. Lepingu lõppemine

8.1. Leping lõpeb:
8.1.1. tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel;
8.1.2. tähtajatu Lepingu korral Seadme tagastamisel Rentniku poolt kooskõlas Rendi Üldtingimuste p. 5.2.5. tooduga;
8.1.3. renditud Seadme(te) hävimisel;
8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.

8.2. Leping võidakse lõpetada:
8.2.1. Poolte kokkuleppel;
8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel.
8.2.3. Vastavalt punkti 6.3; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 toodud alustel

9. Lõppsätted

9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema edastatud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a. juhul kui Lepingust ei tulene teisiti.

9.2. Pooled kohustuvad hoidma Rendi Üldtingmuste ja Lepingu tingimusi konfidentsiaalsena ja neid mitte avaldama kolmandatele isikutele, va poole õigusnõustajatele, samuti ametiisikutele, kellel on õigus Lepingu ja Rendi Üldtingimustega tutvuda oma pädevusest tulenevalt.

9.3 Rentnik teatab Rendileandjale viivitamatult kirjalikult igast tema suhtes algatatud kohtu-, täite-, pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetlusest, samuti kavandatavast Rentniku jagunemisest, ühinemisest ja ümberkujundamisest ja samuti mistahes muust sündmusest, mis mõjutab Lepingu kohast täitmist Rentniku poolt

9.4. Rentnik on kohustatud Rendileandjale hüvitama kõik Rentniku võlgnevuse sissenõudmisega seoses tekkivad kulud (sh õigusabi- ja kohtukulud).

9.5. Rendi Üldtingimuste tõlgendamisele ja kohaldamisele, samuti Rendi Üldtingimuste alusel Lepingu sõlmimisele, kohaldatakse Eesti Vabariigi kehtivaid õigusakte. Asjaolude suhtes, mida Rendi Üldtingimustes ei ole otsesõnu reguleeritud, juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.

9.6 Rendi Üldtingimustest või Lepingust tulenevad mistahes vaidlused kuuluvad lahendamisele läbirääkimiste teel. Poolte vahel kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Arbitraažikohus koosneb kolmest arbitraažikohtunikust: kumbki pooltest valib ühe kohtuniku ning üks kohtunik (eesistuja) määratakse Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu poolt. Menetlus viiakse läbi
vastavalt Eesti seadustele ja Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja Arbitraažikohtu reglemendile. Arbitraaži toimumise kohaks on Tallinn. Arbitraažikohtu menetlus toimub eesti keeles.