Onninen ajakiri 2/2024

17.06.2024 22:00
Keskkonnasõbraliku energeetikasüsteemi rajamise eelduseks on sümbioos kliimaeesmärkidest, julgeolekust ja kiirest tehnoloogilisest arengust. Eesti arengukavasid juhib ja suunab Euroopa Liidu rohepöörde kava „Eesmärk 55”. Kava peamine mõte on viia ELi kliima- ja energia valdkonna õigusaktid vastavusse eesmärgiga vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside netoheidet 55% võrreldes 1990. aastaga, ja tagada sujuv liikumine selles suunas, et EL saavutaks 2050. aastaks seatud ambitsioonika sihi – kliimaneutraalsuse. Eesti lühiajalisem eesmärk on 2030. aastaks katta summaarsest elektri lõpptarbimisest 100% taastuvenergiaga. See tähendab, et juba kuue aasta pärast peame tootma ligi 10 TWh rohelist elektrit igal aastal. Onninen on selleks valmistunud. Oleme suurendanud oma meeskonda inseneridega, kes on alati kursis tehnoloogia viimase sõnaga, aitavad projekteerijatel tootelahendusi disainida ja pakuvad tehnilist tuge aina keerukamate seadmete juures. Meie spetsialistid nii elektri, kütte-vee, tööstuse-välisvõrkude kui ventilatsiooni- jahutuse valdkonnas teevad omavahel koostööd, et leida kõige rohelisemad lahendused. Lisaks teeme koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga, et luua kontakte tulevaste inseneridega ja viia koos ülikooliga läbi uuenduslikke teadusprojekte.

Käesolevast ajakirja numbrist saab lugeda järgnevatest teemadest:

• MAJA KORDA KREDEXI TOETUSE JA ONNINENI LAHENDUSTEGA!
Aprilli lõpus avanes KredExi rekordiline, 28 miljoni euro suuruse mahuga toetusfond väikeelamute energiatõhususe parandamiseks. Renoveerimisel on abiks Onnineni terviklikud põranda ja radiaatorkütte ning päikeseenergia lahendused.

• RIIA SKONTO JALGPALLISTAADION SAI VÄLJAKU SOOJENDUSE.
Lätlased paigaldasid riigi ja ühtlasi kogu Baltikumi suurimale jalgpalliväljakule ainulaadse küttekaabliga soojendatava murukatte.

• IVO VOLKOV: KEERULISEL AJAL HOIA OMA INIMESI!
Merko kontserni juht Ivo Volkov rõhutab pika vaate vajadust nii ettevõtte kui riigi arengus. „Ka keerulisel ajal hoia pilk tulevikus, väärtusta inimesi ja ettevõtlikkust. Nii kohaned kiiremini ja oled valmis uueks tõusuks,“ on ta veendunud.

• MARGO PADAR: EHITUSES PEAB OLEMA EFEKTIIVNE.
Ehitus5ECO tööde portfellis on mitmeid keerukaid renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid nagu Eesti Rahvusraamatukogu ja Tallinna Linnateater. Juhatuse liige Margo Padar rõhutab, et tuleb olla paindlik ja jooksvalt üllatustele reageerida, mis on küll võimalik, aga väljakutsuv.

• ROHEVESINIK ON KOHAL!
Milline on seis rohevesiniku tootmise tehnoloogiatega Eestis? Kes teostab ja kus kohalikke vesiniku pilootprojekte? Kuidas toetab seda protsessi riik? Onnineni Energiapäev tõi aruteludesse kokku taastuvenergia valdkonna tipud.

• TAASTUVENERGIA ON MUUTUNUD NAFTAENERGIAST ODAVAMAKS.
Rootsi tippteadlane Tomas Kåberger selgitab, kuidas mõjutavad pikaajalised trendid energiasektoris riikidevahelisi poliitilisi ja majanduslikke jõujooni?

• VESINIKUENERGEETIKAS ON TEGUDE AEG.
Energiapäeva aruteludest sai selgeks, et vesinikuenergia on juba praegu mitmetele Eesti ettevõtetele päevakajaline küsimus. Kätte jõudmas on määrav hetk, kus ettevõtetel ja riigil tuleb teha otsuseid, mis panevad paika järgmiste aastakümnete arengu.

• EESTIS ESMAKORDNE KÜLMALAHENDUS.
Sisustaja OÜ paigaldas Luige Rimis Rivacoldi CO₂ külmamasina ja Danfossi soojustagastuse kombineeritud lahenduse, mis võimaldab jääksoojuse efektiivselt ära kasutada ning on lihtsa ja kiire paigaldusega.

• ESG EHK VASTUTUSTUNDLIK JA JÄTKUSUUTLIK JUHTIMINE – MILLEST ALUSTADA?
Ka keskmise ja väikese suurusega firmadel on viimane aeg mõelda, kuidas ettevõte kestlikkuse teemadega tegeleb. Turu ootused kasvavad ja kes tukkuma jääb, võib konkurentsis kaotada.

• PEALEHAKKAMINE AVAB UKSI.
Tänavu andis Onninen välja juba kaks stipendiumi TalTechi üliõpilastele. Andekad noored tekitavad usu, et Eesti inseneeria on ka tulevikus kindlates kätes.

• LUMINOFOORLAMBID TULEB ASENDADA LEEDIDEGA.
Igal aastal vahetatakse Eestis välja umbes miljon luminofoorlampi. Kuna enam neid turule tuua ei tohi, tuleb leida uued lahendused.

• MILLINE VENTI LATSIOONISEADE TAGAB PARIMA ÕHU?
Ventilatsiooniseadme valimisel tuleb osata küsida õigeid küsimusi, mis aitavad leida sobivaima seadme.

• LIHTNE JA PAINDLIK KÜTTEJUHTIMINE.
ENGO Controls on loonud lihtsalt käsitatava kütte juhtimise süsteemi, millesse saab lisada ka teisi elektriseadmeid. Seadmete omavaheline integreeritus tagab töökindla ja kaasaegse lahenduse, mida on lihtne juhtida ENGO Smart nutirakendusega.

• KONTEINERAKUD – MITMEKÜLGSED SALVESTUSLAHENDUSED.
Energiasalvestus leiab üha enam kõlapinda ning nõudlus salvestite järgi kasvab. Ennustatakse, et Euroopa energiasalvestuse võimekus kasvab 2031. aastaks 20 korda.

• TÄNA TELLID, HOMME KOHAL.
Onnineni logistikateenus toimib kui kellavärk. Aastatega on Onninen välja arendanud logistikateenuse, millist ühelgi teisel hulgimüüjal kõrvale panna ei ole.

• ONNINEN KÄIS 2024 MAAMESSIL.
Kaasaegsed lahendused pälvivad tähelepanu, näitab Onnineni kogemus.