Uued EL-i reeglid panevad vanade külmaseadmete omanikud valikute ette

07.04.2024 21:00
Euroopa Liidus on võetud eesmärgiks keelata nn F-gaasidega külmaseadmed 2050. aastaks. See tähendab, et kõik külmkambrite omanikud peavad selle aja jooksul oma vanad seadmed välja vahetama uuemate vastu, mis kasutaksid looduslikke külmaaineid.

Kuid õnneks ei pea kohe oma vana külmaseadet minema viskama. Ülemineku ajal tohib kasutada taaskasutatud F-gaase, mida pole tehases uuena toodetud, vaid teistest seadmetest välja võetud. Nende kättesaadavus ja hind hakkavad aga aja jooksul tarbijatele aina ebamugavamaks muutuma.

Mis on F-gaaside keelu eesmärk?

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks keelata F-gaasidega külmseadmed 2050. aastaks, et vähendada mõju kliimamuutustele ja kasvuhoonegaaside kuhjumist, mis seda põhjustavad. F-gaasid on äärmiselt tugevad kasvuhoonegaasid, mille GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) on tuhandeid kordi suurem kui näiteks süsihappegaasil.

Nende gaaside emissiooni vähendamine on kliimamuutuste vastu võitlemisel ülioluline, sest sama koguse F-gaasi kõrvaldamine on isegi kuni tuhat korda efektiivsem, kui tavalise süsinikdioksiidi sidumine.

Uued määrused kehtestavad taolistele kahjulikele ainetele uued piirangud, suunates samal ajal kasutama jätkusuutlike alternatiivseid ehk nn looduslikke külmaaineid, milleks on näiteks süsihappegaas, propaan, butaan ja ammoniaak.

Mida peaksid külmaseadmete omanikud tegema?

Esiteks tuleb muidugi uurida, millist külmaainet olemasolev seade kasutab. Seda infot omanik enamasti teab, sest külmaainet on aeg-ajalt vaja ikka kontrollida ja lisada. Kui seade kasutab F-gaasi, peab selle välja vahetama enne 2050. aastat, kuid praegu saab sellist seadet veel teatud tingimustel edasi kasutada.

Külmaainetele rakenduvad alates 2025. aasta 1. jaanuarist uued hoolduskeelud. Kui seadmes sisalduv aine ületab teatud kliimamõju taseme (GWP), tohib seadmeid hooldada vaid puhastatud või taas-väärtustatud HFC-ga ehk nn F-gaasiga.

  1. aastast on keelatud lisada fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 2500 või enam, igasuguste külmutusseadmete hoolduseks või teeninduseks. Nende seadmete hooldus on lubatud, kuid keelatud on külmainet juurde lisada.

Alates 2030. aastast peab fluoritud gaaside GWP jääma alla kehtestatud piiri. Määrus seab selleks tähtajad, millal tuleb vähendada või üldse lõpetada fluoritud gaaside kasutamine sügavkülmas.

Mida teha oma vana külmaseadmega?

Otseselt ei keelata ühegi olemasoleva seadme kasutamist - neid saab teatud tingimustel kasutada eluea lõpuni. Suurim muutus regulatsioonides ongi see, et väiksematesse külmamasinatesse ei tohi enam lisada tehasepuhtusega mittelooduslikku külmaainet, vaid ainult taaskasutatud ehk mõnest seadmest välja võetud ja kokku kogutud gaasi. Samas ütleb regulatsioon, et ühest masinast ei tohi välja võetud gaasi kohe teise masinasse sisse panna. See peab olema eelnevalt puhastatud ja kontrollitud.

Kuna taaskasutatud gaasi üle peab riik arvestust, siis on täpne ülevaade sellest, kui palju külmaainet ringi liigub. Selliseid gaase hakkab turule jääma aina vähem, mis lõpuks paneb masinate omanikud fakti ette, et lihtsam on sellise vana keskkonnakahjuliku külmaainega masin välja vahetada, kui seda edasi kasutada aina defitsiitsemaks muutuva taaskasutatud F-gaasiga.

Uutele külmaseadmetele saab kohe üle minna.

Looduslikke külmaaineid kasutavad uued seadmed on turul juba praegugi saadaval. Need on reeglina ka energiatõhusamad ja keskkonnasäästlikumad kui vanad F-gaasidega seadmed. Uue külmaseadme hankimine annab kindlasti parema kindlustunde, et külmkamber vastab kõigile kehtivatele keskkonnaregulatsioonidele.

Looduslikud gaasid on natuke vähem tõhusad, kuid nende kasutamise tehnoloogia areneb praegu kiiresti. Mõned looduslikud gaasid nagu propaan ja butaan on tuleohtlikud, samas on nende kogused külmaseadmetes väga väikesed. Muidugi peab siis olema nõuetekohane ventilatsioon kui ka andur, mille olemasolu selliste seadmete kasutamisel nõutakse.

Mitmed riigid pakuvad toetusi ja rahastusvõimalusi külmkambrite seadmete uuendamiseks. Ka Eestis on peagi tulemas sarnaseid programme, mis toetavad keskkonnasõbralikumate toodete kasutama hakkamist.

Külmkambri seadme valimisel ja ostmisel on oluline arvestada mitmete teguritega, nagu näiteks ruumi suuruse, temperatuurivajaduse ja eelarvega. Mõistlik on konsulteerida külma- ja kliimaseadmete spetsialistiga, kes aitab seda valikut teha vastavalt vajadustele. Meeles tuleb pidada ka seda, et külmkambri optimaalse töö ja kestvuse tagab regulaarne hooldus, mida peab teostama pädevustunnistusega kogenud spetsialist!

Kokkuvõtteks: vana seadme kasutamine muutub ebamugavamaks.

Külmkambrite omanikud peaksid juba praegu hakkama planeerima oma seadmete uuendamist, kuigi veel ühtegi seadet otseselt ära ei keelata. Uued looduslike külmaainetega seadmed on energiatõhusamad, keskkonnasõbralikumad ning aitavad säästa raha. Vana seadet edasi kasutades tuleks kaaluda, mis hetkest muutub selle üleval pidamine ja hooldus liiga kulukaks, et mõistlikum oleks juba uus keskkonnasäästlikum toode muretseda.

Kui on küsimusi siis Teid aitab

Erki Sirel
jahutuse ja külma tootelahenduse juht
[email protected]
Tel. +372 5039857