KAMPAANIA: OSTA KAISER TOOTEID JA VÕIDA AUHINNAKOMPLEKT!

Osta Kaiser kampaaniatooteid ja võid võita auhinnakomplekti, kuhu kuuluvad multifrees, augustaja toosile, lood/šabloon ja kaablikoorija.

pilt: kaiser kampaaniaauhinnad

Peale iga kampaaniakuu lõppu loositakse välja 1 auhinnakomplekt kõikide sellel kampaaniakuul Kaiser kampaaniatooteid ostnute vahel.

Kampaaniatingimused

Kampaaniatooted

1.04.2023.-31.08.2023 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „Osta Kaiseri tooteid ja võida auhinnakomplekt!“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 1.04-31.08.2023 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad tooted/tootekoodid (edaspidi Kampaaniatooted): CDD254, CDD256, CMP352, CDD255, CDD252, CDD253, CZI280, CZI281.

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Korraldajalt vähemalt 1 Kampaaniatoode.

2.5 Kampaanias Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA LOOSIMINE
3.1 Kampaanias loositakse välja 5 auhinnakomplekti (kuhu kuulub multifrees, augustaja toosile, lood/šabloon ja kaablikoorija).

3.2 Auhinnakomplekt loositakse välja Kampaania perioodi kuuluva kalendrikuu lõikes Kampaaniatooteid ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel nõnda, et igal Osalejal on loosimises 1 hääl.

3.3 Auhinnakomplektide loosimine toimub hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul peale igat Kampaania perioodi kuuluvat kalendrikuu lõppu. (Näide: aprilli auhind loositakse välja perioodil 1-10 mai 2023 kõikide mai kuu jooksul vähemalt ühe kampaaniatoote ostnud Onninen AS registreeritud klientide vahel).

3.4 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja võitjate nimed avaldatakse korraldaja kodulehel www.onninen.ee/kaiser-kampaania hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel võitnud ettevõtte juhatuse liikmele või selle esindajale.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaania raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitjate väljaselgitamisest.

4.3 Juhul, kui auhinna võitjad ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates internetis www.onninen.ee/kaiser-kampaania tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest olnud kättesaadav on Korraldajal õigus korraldada kordusloosimine ja loosida uus võitja.

4.4 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjatele üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.5 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Kaiser kampaania 2023" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.