Osta 10 Solax Power toodet ja saad ühe tasuta lisaks

31.03.2024 21:00

Osta 10 Solax Power toodet ja saad ühe tasuta lisaks!

Osta perioodil 1.04.2024 - 30.06.2024 kumulatiivselt kokku 10tk ühte ja sama Solax Power toodet ja saad 1 lisaks tasuta!

Kampaaniatingimused leiad altpoolt.

pilt: Lisaks Solax reisikampaania

Kampaaniatooted

Kampaaniatingimused

1.04.2024.-30.06.2024 AS ONNINEN POOLT KORRALDATAVA KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
1.1 Kampaania „Solax 10+1“ (edaspidi: Kampaania) läbiviija on AS Onninen, registrikood 10180761, asukohaga Betooni 6/2 13816 Tallinn, 6105 500, [email protected] (edaspidi Korraldaja).

2. KAMPAANIA TINGIMUSED JA SELLES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaania toimub ajavahemikul 1.04-30.06.2024 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2 Kampaanias osalevad tooted/tootekoodid (edaspidi Kampaaniatooted): CYQ946, CYQ941, CYQ944, CYQ935, CYQ936, CYI102, CYI103, CYI108, CYI104, CYI106, CYI105.
Kampaania kehtib ainult laos olevatele toodetele ja ei kehti lisatarvikutele, uutele inverteritele 20-30 kW hübriidid ja akuseeriatele T-BAT-SYS-HV R3.6, T-BAT-SYS-HV-S3.6.

2.3 Kampaania perioodi jooksul Korraldajalt 10tk ühe sama tootekoodiga Kampaaniatoodet ostnud ettevõttele antakse tasuta lisaks 1tk sama toodet. Arvesse lähevad ainult tasutud tellimused.

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis Onninen AS juriidiliste klientide (edaspidi Osaleja) seas toimuva müügikampaaniaga. Kampaanias ei saa osaleda Onninen AS töötajad või nendega seotud ettevõtted.

3. KAMPAANIA AUHINNAD JA JAGAMINE
3.1 Kampaanias antakse igale 10tk sama Kampaaniatoodet ostnud ettevõttele lisaks 1tk sama toodet tasuta. Tooteid ei pea ostma 10tk ühe tellimusega, vaid võib osta mitme tellimusega.

3.2 Ostude arvestuse kontroll toimub vähemalt korra 1 kalendrikuu jooksul Kampaania perioodil ning seda jälgib AS Onninen.

3.3 Lisatoote saanud ettevõtetega võetakse ühendust telefoni või e-maili teel ja lepitakse kokku lisatoote väljastamine.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Onninen AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitjate väljaselgitamiseks, võitjate välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks ettevõtte veebilehel, sotsiaalmeedias, reklaamidel ja üritustel) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta lisatooted välja jagamata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.3 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Valgustivahetusaeg kampaania" käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Onninen AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

4.6 Kampaania tingimuste või korralduslike küsimustega saab pöörduda e-maili aadressile [email protected]