Tööstus- ja kontorivalgustite vahetust tasub planeerida juba nüüd.

20.02.2023 21:00
2023. aasta septembriks lõpeb Euroopa Liidus luminofoor-, halogeen- ning elavhõbedat sisaldavate valgusallikate tootmine ja import. Oma aja ära elanud valgustite vahetus energiasäästlike, loodussõbralike ja töökeskkonda parandavate vastu võib end ära tasuda vähem kui kahe aastaga.

Valgustid aitavad meil muuta valgustatava ruumi turvaliseks ja mugavaks keskkonnaks, kus liikuda ja tegutseda. Lisaks korralikule valgustatusele on oluliseks väärtuseks ka valguslahenduse säästlikkus ‒ see tekib valgusti energiakulu, valgusallika eluea ja paigaldus-hoolduskulude koosmõjul.

Näidisarvutused kinnitavad, et tüüpilise luminofoor-valguslahendusega 100 valgustiga lao- või tootmisruumi valgustite täielik väljavahetamine tasub end ära sõltuvalt projektist umbes aastaga.

Paljude ettevõtete ja asutuste jaoks on üheks põhiprobleemiks elektrihind. Seoses energiahindade järsu tõusuga on valgustite elektrikulu muutunud endisega võrreldes palju olulisemaks komponendiks püsikulude seas. Seega on ka vananenud valgustite väljavahetamise tasuvusaeg muutunud oluliselt lühemaks. Onnineni käsutuses olevad näidisarvutused kinnitavad, et tüüpilise luminofoor-valguslahendusega 100 valgustiga lao- või tootmisruumi valgustite täielik väljavahetamine tasub end ära sõltuvalt projektist umbes aastaga. Olulist kokkuhoidu annab siin energiakulu, aga ka valgusallikate pikk tööiga. Uut tüüpi leedvalgustid ei vaja tihedat hooldust ega valgustorude vahetust nagu eelmise põlvkonna valgustid.

Pealegi, vanatüübilisi luminofoor- ja elavhõbeda sisaldusega valgusallikaid ja halogeenlampe ei toodeta Euroopa Liidus ega impordita meile alates 2023. aasta septembrist. See tähendab, et üleminek on vältimatu. Kuigi lattu toodetud vanu valgusallikaid võib müüa edasi ka pärast seda tähtaega, näitavad tasuvusarvutused, et sellega suurendatakse lihtsalt ebavajalikke kulusid ning loobutakse võimalusest saada parema kvaliteediga ja soodsam valgustus kiiremini.

Nagu juba mainitud, pole valgustite vahetuse mõjus oluline ainult rahaline või efektiivsuse pool, vaid ka kasutajasõbralik keskkond. Vana tüüpi luminofoorvalgustid väsitavad silmi. Uute valgustite räiguse tase on tänu teistsugusele tehnoloogiale madalamaks toodud ning seetõttu pole need nägemist häirivad.

Nagu juba mainitud, pole valgustite vahetuse mõjus oluline ainult rahaline või efektiivsuse pool, vaid ka kasutajasõbralik keskkond. Vana tüüpi luminofoorvalgustid väsitavad silmi. Uute valgustite räiguse tase on tänu teistsugusele tehnoloogiale madalamaks toodud ning seetõttu pole need nägemist häirivad.

Kuna tasuvusarvutuste tegemisel on lisaks elektrikulule ja valgusti maksumusele mõistlik arvesse võtta ka valgustite eluiga, siis muutub oluliseks faktoriks ka nende kvaliteet. Onnineni tööstus- ja kontorivalgustite valikus on Euroopa tunnustatud tootjate SG, Ledvance'i ja Robuse tooted, millel on vähemalt viieaastane garantii. Mittespetsialiseerunud kauplustes võib kohata ka väga odavaid leedvalgusteid, mille tehnilised parameetrid ei pruugi vastata ruumi- või projekti nõuetele. Samuti pole nende eluiga võrreldav kvaliteetsemate valgustitega ja seetõttu ei pruugi esialgne sääst pikas plaanis tasuvaks osutuda.
Kvaliteetbrändide pikem garantii ja eluiga on seotud parema kvaliteedikontrolliga, mida tehakse nii komponentide tootmise asupaigas, näiteks Hiinas, kui ka Euroopas. Samuti on neis kasutatud kvaliteetsemaid materjale ning nutikamaid konstruktsioone, mis arvestavad ka leedvalgusti jahutuse vajadusega.
Kindlasti tekib valgustite vahetuse planeerimisel küsimus, kui keeruline see on ja milliseid lisatöid peale valgusti vahetuse võiks ehituslikult kaasa tuua. Õnneks on Onnineni valikus olevad tootjad sellele mõelnud ning loonud eritüübilisi valgusteid just sellest lähtuvalt, et kasutaja ei peaks süvistatud valgustite puhul hakkama lage lammutama või juhtmestikku ning muid kandesüsteeme ümber ehitama.

Paneelvalgustite puhul on kasutusel sama standard ehk näiteks 600 x 600 mm paneelid saab lihtsalt kaasaegsete vastu välja vahetada, säilitades sama laekujunduse, paigutuse ning juhtmestiku.
Süvistatavate allvalgustite puhul on tootjad arvestanud ka võimalusega, kus uus valgusti pole vanaga täpselt sama mõõtu, ning töötanud välja spetsiaalsed lisarõngad. Näiteks 110 mm avasse on võimalik asetada ka 90 mm valgusti laiendusrõnga abil. Mulje jääb visuaalselt puhas ning rõngas mõjub kui disainielement. Nii jäävad valgustite vahetusega ära täiendava renoveerimise kulud.

Samuti on oluline aspekt uute valgustite paigaldamise ja ühendamise lihtsus. Suurte hoonete ja arvukate valgustite puhul võib täiendav ajakulu ulatuda päevadesse, kui ühendused ja kinnitused pole hästi läbimõeldud. Lisaaeg toob kulusid nii elektriku töötundide kui ka näiteks tõstukirendi ja täiendavate ebamugavuste näol.

Kvaliteetsemate valgustite puhul on ühendused tehtud äärmiselt lihtsaks ‒ lükatakse kaabel sisse, vajutatakse stabilisaator kinni ja ongi korras. Ka raskemate valgustite puhul on tootjad läbi mõelnud plokkide asetuse ning valgusallika ühendamise kiire liidesega.

Uuemate leedvalgustite juurde käivad ka nutika juhtimise võimalused, nagu DALI ja KNX, millega saab integreerida targa maja lahendusi.

Uuemate leedvalgustite juurde käivad ka nutika juhtimise võimalused, nagu DALI ja KNX, millega saab integreerida targa maja lahendusi. Need võimaldavad programmeerida kogu hoone valgustust teatud režiimidele, ilma et keegi peaks kõik korrused läbi käima ja valgustid ühekaupa sisse või välja lülitama. Lisaks võimaldavad leedvalgustid muuta valgustemperatuuri vastavalt loomulikule valgusele ja kellaajale, rakendades hommikul aktiivsemale ajal omast „sinisemat‟ valgust ning muutes seda õhtu poole õdusamaks „kollasemaks‟.

Kokkuvõttes pole säästliku, efektiivse ja lihtsa valguslahenduse paigaldusega mõtet oodata seni, kui energiakulu ja keskkonnanõuetele mittevastavad valgusallikad end täiesti ära ammendavad ja kõikidest ladudest otsa saavad. See on investeering, mis vähendab püsikulusid kohemaid ning tasub end praeguste energiahindade juures ära küllalt lühikese ajaga.

Alari Koit