Parem sisekliima ja soodsam küte Flexit EcoNordic sisekliimakeskusega

08.09.2022 14:00
Kas ühe tehnilise lahendusega saab tõesti korraldada majale nii ventilatsiooni, vee soojendamise kui ka ruumide kütmise? Flexiti sisekliimakeskus EcoNordic on mõeldud just kõigi kolme funktsiooni täitmiseks, olles seejuures mitmete lisaeelistega.

Onninen AS ventilatsiooni ärisuuna juht Reino Altrov räägib lähemalt

Eriti hea võimalus on see väikevõi ridaelamutele, kus on seni olnud gaasiküte ning vajadus soodsama kütte ja kompaktse süsteemi järele. Flexit EcoNordicu sisekliimakeskus on paigaldatav ilma välisosata, mis on ridaelamu puhul täiendavaks eeliseks – nii ei teki maja fassaadile visuaalselt reostust. Põhimõtteliselt on tegu ventilatsiooniseadmega integreeritud soojuspumbaga, mis võtab soojusvahetist läbi käinud siseõhust välja viimasegi sooja, kaasates täiendavalt õhku väljast õhuvõtutoru kaudu. Erinevus tavapärasest õhk-vesi soojuspumbast on selles, et kompressor asub sisekliimakeskuse moodulis koos soojuspumbaga. Muus osas on tegu tavapäraselt toimiva vesikütte- ning ventilatsiooniseadmega, mis toimib rootorsoojusvahetiga. Seejuures pole Flexit EcoNordicu sisekliimakeskuse näol tegu massiivse süsteemiga – kõik mahub kahte külmkapi suurusesse moodulisse. Ühes on soojuspump ja 200liitrine veeboiler ning teises soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat ja tühi sektsioon majasiseste kollektorite ning paisupaagi mahutamiseks.

__ Flexit EcoNordic seadme kompressor asub sisekliimakeskuse moodulis koos soojuspumbaga__

Kogu süsteem on disainitud selliselt, et Flexit EcoNordicu sisekliimakeskus oleks lihtsasti paigaldatav ja transporditav läbi standardse ukseava. See on eriti aktuaalne majades, mis olid projekteeritud algselt näiteks gaasiküttele ja kus pole mahukat katlaruumi. EcoNordic mahub ka väiksematesse abiruumidesse või suisa garaaži tagaseina ning on visuaalselt esteetiline.

Sisekliimakeskuse lahendus sündis Flexiti inseneride arusaamast, et eluhoonete kütteks vajalik energiatarve on viimastel aastakümnetel drastiliselt vähenenud tänu erinevatele soojustuse ja säästmise tehnoloogiatele. Soojavee tarbimine on pigem suurenenud ning samas on jätkumas suund suuremale energiasäästule. Sellest mõttekäigust oli võimalik kombineerida mitu energiasäästule orienteeritud tehnilist lahendust.

Flexit EcoNordic sisekliimakeskus on lihtsasti paigaldatav ja transporditav läbi standardse ukseava

Nii sündiski EcoNordic sisekliimakeskus integreeritud ventilatsiooni, kuuma vee ja ruumikütte lahendusega, mis suudab korraga tagada nii parema sisekliima kui säästa veelgi suurema energiasäästu.

Peamine lisandväärtus

EcoNordicu sisekliimakeskuse tööpõhimõte on sama sellesse integreeritud süsteemide tavapärase toimimisega. Peamine lisandväärtus tekkis mitme asja kokkupanekul ja võimaldas tõsta soojuspumba kasutegurit tänu ventilatsiooni heitõhu jääksoojuse kasutamisele. Ventilatsioonimoodul võtab soojuse majas kasutatud õhust, soojendades sellega majja sisenevat puhast värsket õhku. Majja jõuab filtreeritud värske õhk ning saastunud niiske õhu imeb süsteem ruumidest välja. Ventilatsioonimoodul on varustatud rootorsoojustagastiga, mille soojus-tagastuse tase jääb 85% juurde. See tähendab, et otse õue liiguks endiselt väliskeskkonnast mõnevõrra soojem õhk. Flexiti lahendus kasutab ära ka selle jääksoojuse, mis suunatakse väliskeskkonna asemel soojuspumba moodulisse.

Ventilatsioonimooduli rootorsoojustagasti kasutegur on kuni 85%

Integreeritud soojuspump toodab tänu sellele kuuma vett veelgi energia-säästlikumalt kui tavapärase õhk-vesi välisosa abil. Külmaainet soojendav õhk on ju eelnevalt ülessoojendatud ning pole saanud päris välistemperatuurini jahtuda. Seejuures kohandab kompressor oma võimsust vastavalt hetkenõudlusele ning see aitab samuti soojuspumba tööd optimeerida.

Kliimakeskuse muudab veelgi loodussõbralikumaks kompressoris kasutatav külmaaine
CO₂, mis on võrreldes kõigi muude analoogidega igatpidi ohutum nii tehno-loogiliselt kui keskkonnale. See teeb Flexit Econordicust tõeliselt keskkonna-sõbraliku seadme. Toode on välja töötatud ja testitud spetsiaalselt põhjamaiselt karge ilma jaoks. Ka 25kraadise pakasega suudab see säilitada lõviosa oma küttevõimsusest. Flexit EcoNordic sisekliimakeskus sobib eriti hästi kodudele suurusega 120–200 ruutmeetrit. See on saadaval kahe versioonina. EcoNordic W4 sisaldab ventilatsiooni ja kuuma vee tootmise funktsiooni ja sobib majadele, kus on juba toimiv eraldi küttesüsteem. EcoNordic WH4 sisaldab lisaks ventilatsioonile ja soojaveeboilerile ka ruumikütte funktsiooni ja sobib suurepäraselt uutesse ruumidesse, kus on küttelahendus alles kavandamisel või soovitakse kütteallikat vahetada. Süsteemi juhtimine käib läbi Flexit GO äpi, mis annab väga hea ülevaate seadme hetketööst, lubab seadistada nädalakella, seadistada ventilaatori kiiruseid ja määrata temperatuure.

Flexit EcoNordic sobib eriti hästi kodudele suurusega 120–200 ruutmeetrit

Nutiseadme ja äpi abil juhtimise lahendust saab kasutada kahel moel – kas ainult koduses internetivõrgus seadet juhtides või kaughaldusena läbi Flexiti pilveteenuse, mis võimaldab jälgida näitajaid ning seadistada seadet ka kaugemal olles. Aparaadi juhtimine ja seadistus pole siiski ainsaks põhjuseks, miks Flexiti sisekliimakeskus interneti-võrgu kaudu pilvega ühendada.

Oluline kaughaldus

Veelgi olulisem võib olla võimalus anda oma seadmele distantsilt ligipääs hooldekeskusele. Internetiühenduse kaudu on tehnikul võimalik vaadelda seadme seisu, mida süsteem hindab läbi mõõtepunktide. Nende abil on võimalik seadme tööd jälgida ning teha diagnostikat enne, kui tehnik peaks seadme asukohta välja sõitma.

Nutiseadme ja äpi abil juhtimist saab kasutada ka kaughaldusena läbi Flexiti pilveteenuse

Kolmas põhjus Flexit EcoNordicu sisekliimakeskuse ühendamiseks interneti kaudu on see, et tänapäeva seadmete tööd juhib tarkvara, mis vajab aeg-ajalt uuendamist. Tarkvara juhib automaatikat, mis kujundab kokkuvõttes kasuteguri ja suunab külmumisvastast programmi. Interneti kaudu toimuvate automaatuuenduste korral on omanikul teada, et tema seade töötab kõige optimaalsemate parameetritega. Kui tootja leiab, et olemasoleva tehnikaga on võimalik seadet veelgi tõhusamalt juhtida, saab tarkvarauuenduse teha ilma kasutajat tülitamata.

Onninen on aastaid soovitanud nii kodutarbijatele kui paigaldajatele Norra pereettevõtte Flexit Nordicu seeria ventilatsiooniagregaate ja sisekliima-seadmeid, kuna need on kohandatud meie põhjamaisele kliimale, on kõrge kvaliteediga ning järelteeninduse seisukohast üsna probleemivabad.

Flexit EcoNordic tootevalik