Onninen ajakirjad

11.06.2020 21:00
Onninen annab välja Eestis ca 17 000 tiraažga tehnikaajakirja, mis on suunatud üldehituse ja ehituse eritööde valdkonna spetsialistidele.

Ajakiri on spetsialiseerunud ehitusele ja energeetikale ning sisaldab aktuaalseid teemakäsitlusi nii valdkonna eksperdile kui ka tavainimesele.

Iga väljaanne on peale ilmumist loetav ka veebis.

Ilmumissagedus: neli korda aastas.

Reklaam ja tellimine: [email protected]

Kliendiajakirjad 2023

Kliendiajakirjad 2022

Onninen ajakiri 4/2022

Onninen ajakiri 4/2022

Lõppev aasta paneb energeetika ja ehitustehnoloogia arengule tugeva pitseri – oleme kõik saanud tunda, kui kallis võib olla elektrienergia ja kui oluline on selle võimalikult säästlik ja nutikas kasutamine. Onninen soovib olla oma klientidele heaks partneriks, et rohepöördega kaasnevatele nõuetele vastamine ei kujuneks mitte kehvaks kohustuseks, vaid avaks uusi võimalusi. Rohepoliitka raport toob välja, et rohepööre tekitab juba 2025. aastaks Euroopa Liidus ehituse valdkonnas täiendava 600 miljardi euro suuruse turu. Need tulud, kulud ja võimalused ei jagune piirkondade vahel võrdselt ja seetõttu poleks mõistlik avanevaid võimalusi kasutamata jätta. Nagu ütlevad klassikud: „Head kriisi ei maksa raisku lasta.“ Me hoiame tulevikutrendidel kätt pulsil ja suudame vastavalt tegutseda.
Onninen kliendiajakiri 3/2022

Onninen kliendiajakiri 3/2022

Mugavus ja energiasääst – nii kirjeldavad kinnisvaraarendajad ja tehnosüsteemide paigaldajad oma klientide ootusi. Inimene otsib mugavust, mis võimaldab tal keskkonda enda järgi sättida ning muretseda argiste asjade üle minimaalselt. Targast inimesest on tänaseks arenenud mugav inimene. Energiakriis on üks välismõjusid, mis kisub meid varasemast mugavustsoonist välja ning sunnib rakendama tarkust. Elektriturul toimuval on kaks poolt – tootmine ja tarbimine. Mõlemad on tegelikult ka meie võimuses. „Investeeringud taastuvenergia tootmisesse ja energiatõhususse on kahetsusvabad,” ütleb avaloos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga. Onninen pakub lahendusi mõlemas osas – nii päikeseelektri tootmiseks, salvestamiseks kui ka energiatõhususe suurendamiseks.

Ajakirjade artiklid